Skip to main content
Climate Action

EU-registret har til formål at sikre en nøjagtig bogføring af alle kvoter, der udstedes i henhold til EU's emissionshandelssystem (EU ETS). Registret holder styr på ejerskabet af kvoter på elektroniske konti, på samme måde som en bank har fortegnelser over alle sine kunder og deres penge.

Den 14. juli 2021 vedtog Kommissionen en række lovgivningsforslag, der beskriver, hvordan den vil opnå klimaneutralitet i EU senest i 2050, hvilket omfatter det mellemliggende mål om en nettoreduktion af drivhusgasemissionerne på mindst 55 % senest i 2030. I pakken foreslås det at revidere flere dele af EU's klimalovgivning, herunder EU ETS, forordningen om indsatsfordeling og transport- og arealanvendelseslovgivningen, der beskriver, hvad Kommissionen konkret har tænkt sig at gøre for at nå EU's klimamål i henhold til den europæiske grønne pagt.

Et fælles EU-register

I 2012 blev EU ETS-aktiviteterne centraliseret i et fælles EU-register, der forvaltes af Kommissionen. EU-registret omfatter alle lande, der deltager i EU ETS.

EU-registret er en onlinedatabase, der indeholder konti for stationære anlæg (overført fra de nationale registre, der blev anvendt før 2012) og for luftfartsoperatører (omfattet af EU ETS siden januar 2012).

I registret registreres:

  • Nationale gennemførelsesforanstaltninger (en liste over anlæg, der er omfattet af ETS-direktivet i hvert EU-land, og eventuelle gratistildelinger til hvert af disse anlæg i perioden 2013-2020)
  • Konti tilhørende selskaber eller personer, der er indehavere af sådanne kvoter
  • Overførsler af kvoter ("transaktioner") foretaget af kontohavere
  • Årlige verificerede CO2-emissioner fra anlæg og luftfartsoperatører
  • Årlig afstemning af kvoter og verificerede emissioner, der skal vise, om hver enkelt virksomhed har returneret tilstrækkelige kvoter til at dække alle sine verificerede emissioner.

Åbning af konti i EU-registret

For at deltage i EU ETS skal virksomheder og enkeltpersoner åbne en konto i EU-registret.

For at åbne en konto skal de sende en anmodning til den nationale administrator, som indsamler og kontrollerer al dokumentation.

EU-transaktionsjournalen

EU-transaktionsjournalen kontrollerer, registrerer og godkender automatisk alle transaktioner mellem konti i EU-registret. Dette sikrer, at alle overførsler overholder EU ETS-reglerne.

EU-transaktionsjournalen er efterfølgeren til Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal, som havde en lignende rolle, inden EU-registret blev indført.

Gebyrer

Klik på +-symbolerne, hvis du vil vide mere.

Dokumentation

Klik på +-symbolerne, hvis du vil vide mere.

Spørgsmål og svar

Svar på spørgsmål vedrørende gennemførelsen af nye regler som følge af delegeret forordning (EU) 2019/1122

Kyoto-protokolregistre

ETS-konti

Internationale kreditter

Konti

Kontorepræsentanter

Overførsler

Databeskyttelse

Svar på spørgsmål vedrørende tekniske krav til anvendelsen af EU-registret

Svar på spørgsmål vedrørende gennemførelse af nye registerregler for enheder fra den fælles gennemførelse (02/2013)

Se Spørgsmål og svar om det internationale CO2-marked

Generelle spørgsmål og svar om registre (05/2013)

Spørgsmål og svar om anvendelsen af EU-registret for luftfartsselskaber (05/2013)

Spørgsmål og svar om opsparing af emissionskvoter og ombytning af internationale kreditter (05/2013)

Spørgsmål og svar vedrørende aktivering af listen over betroede konti og handelskonti (31/08/2012)

Links

Klik på +-symbolerne, hvis du vil vide mere.