Skip to main content
Climate Action

Het register van de Unie

Dankzij het register van de Unie kunnen alle emissierechten die in het kader van het EU-systeem voor de handel in emissierechten (EU-ETS) zijn verleend, nauwkeurig worden bijgehouden. Het register houdt het eigenaarschap van emissierechten op elektronische rekeningen bij, net zoals banken een overzicht bijhouden van al hun klanten en hun geld.

Op 14 juli 2021 heeft de Europese Commissie een reeks wetgevingsvoorstellen goedgekeurd waarin wordt uiteengezet hoe zij de EU tegen 2050 klimaatneutraal wil maken en het tussentijds streefdoel van een nettoreductie van de broeikasgasemissies tegen 2030 met ten minste 55 % wil verwezenlijken. In het pakket wordt voorgesteld verschillende onderdelen van de klimaatwetgeving van de EU te herzien – onder meer het EU-systeem voor de handel in emissierechten (EU-ETS), de verordening inzake de verdeling van de inspanningen en de wetgeving inzake vervoer en landgebruik – en wordt beschreven hoe de Commissie de klimaatdoelstellingen van de EU in het kader van de Europese Green Deal wil verwezenlijken.

Een enkel EU-register

In 2012 werden de activiteiten van het EU-ETS gecentraliseerd in één door de Europese Commissie beheerd EU-register. Het register van de Unie bestrijkt alle landen die aan het EU-ETS deelnemen.

Het register van de Unie is een onlinedatabank met rekeningen voor vaste installaties (overgedragen uit de nationale registers die vóór 2012 werden gebruikt) en vliegtuigexploitanten (sinds januari 2012 opgenomen in het EU-ETS).

De volgende zaken zijn in het register opgenomen:

  • nationale uitvoeringsmaatregelen (een lijst van installaties die in elk EU-land onder de ETS-richtlijn vallen, en eventuele kosteloze toewijzingen aan elk van die installaties in de periode 2013-2020)
  • rekeningen van ondernemingen of individuele personen die over emissierechten beschikken
  • overdrachten van emissierechten (“transacties”) door rekeninghouders
  • de jaarlijkse geverifieerde CO2-emissies van installaties en vliegtuigexploitanten
  • de jaarlijkse reconciliatie van emissierechten en geverifieerde emissies, waarbij elke onderneming voldoende emissierechten moet hebben ingeleverd om al haar geverifieerde emissies te dekken.

Rekeningen bij het register van de Unie openen

Om aan het EU-ETS deel te nemen, moeten bedrijven of individuele personen een rekening bij het register van de Unie openen.

Om een rekening te openen, moeten ze een verzoek indienen bij de nationale administrateur, die alle ondersteunende documenten verzamelt en controleert.

Het transactielogboek van de Europese Unie

Het transactielogboek van de EU (EUTL) controleert, registreert en autoriseert automatisch alle transacties tussen rekeningen bij het register van de Unie. Zo wordt ervoor gezorgd dat alle overdrachten aan de regels van het EU-ETS voldoen.

Het EUTL is de opvolger van het onafhankelijk transactielogboek van de Gemeenschap (CITL), dat een soortgelijke rol speelde vóór de invoering van het register van de Unie.

Documentation

Fase IV: 2021-2030

Registry Regulation

Miscellaneous

Reports

Phase III (2013-2020)

Registry Regulation

Fees charged by Member States for the accounts in the Union registry

Miscellaneous

Reports

Phase II (2008-2012)

National Allocation Plan Tables

Reports

SEF Reports

Miscellaneous

Phase I (2005-2007)

National Allocation Plan Tables

Reports

Miscellaneous

Faq

Questions & answers on implementation of new rules due to Delegated Regulation (EU) 2019/1122

Kyoto Protocol registries

ETS accounts

International credits

Accounts

Account representatives

Transfers

Data protection

Questions & answers on technical requirements to use the Union Registry

Questions & answers on implementation of new registry rules regarding units from Joint Implementation (02/2013)

See the FAQ on International Carbon Market

General Questions and Answers on Registries (05/2013)

Questions and Answers on the use of the Union registry for airlines (05/2013)

Questions and Answers on banking of emission allowances and exchange of international credits (05/2013)

Questions and Answers on the activation of the trusted account list and trading accounts (31/08/2012)

Links

Het transactielogboek van de Europese Unie

Het register van de Unie

at.png
Austria
gr.png
Greece
gb-nir.png
Northern Ireland
be.png
Belgium
hu.png
Hungary
no.png
Norway
bg.png
Bulgaria
is.png
Iceland
pl.png
Poland
hr.png
Croatia
ie.png
Ireland
pt.png
Portugal
cy.png
Cyprus
it.png
Italy
ro.png
Romania
cz.png
Czechia
lv.png
Latvia
sk.png
Slovakia
dk.png
Denmark
li.png
Liechtenstein
si.png
Slovenia
ee.png
Estonia
lt.png
Lithuania
es.png
Spain
fi.png
Finland
lu.png
Luxembourg
se.png
Sweden
fr.png
France
mt.png
Malta
de.png
Germany
nl.png
The Netherlands

Contact points

         
at.png
registerstelle@
umweltbundesamt.at
+43 1 31304-4114www.emissionshandelsregister.at
be.png
helpdesk@climateregistry.be+32 2 524 95 44www.climateregistry.be
bg.png
registry@eea.government.bg+35929559038,
+35929406416
eea.government.bg
hr.png
ghgregistry.admin@haop.hr+385 1 5581 660www.haop.hr
cy.png
tmesimeris
@environment.moa.gov.cy
+357 22408948,
+357 22408900
www.moa.gov.cy/environment
cz.png
povolenky@ote-cr.cz+420 234 686 100www.povolenky.cz
dk.png
Co2register@erst.dk+45 3529 1000www.erst.dk
ee.png
khgregister@keskkonnaamet.ee+372 56 944 935www.keskkonnaamet.ee
fi.png
rekisteri@energiavirasto.fi+358 29 5050 100www.energiavirasto.fi
fr.png
registrefrancais-ges@
caissedesdepots.fr
+33 1 585 08 700www.seringas.caissedesdepots.fr
de.png
emissionstrading@dehst.de+49 (0)30 8903 5050www.dehst.de
gr.png
ghgregistry@prv.ypeka.gr+30 2106438727www.ypeka.gr
hu.png
euetshatosag@oktvf.gov.hu, orszagos@zoldhatosag.hu+36 1 2249 100www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
is.png
Ets-registry@ust.is+354 591 2000www.ust.is
ie.png
ETRAdmin@epa.ie+353 53 9160600www.epa.ie
it.png
info.registro-et@isprambiente.it+39 06 5007 1www.isprambiente.gov.it
lv.png
lvetr.helpdesk@lvgmc.lv+371 67032015www.meteo.lv
li.png
registry@llv.li+42 3 236 75 96www.aus.llv.li
lt.png
sdregistras@laaif.lt+370 5 216 9799www.laaif.lt
lu.png
regadmin@aev.etat.lu+352 40 56 56 525www.emwelt.lu
mt.png
emissions_trading_scheme@
mra.org.mt
+356 229 55 000www.mra.org.mt
nl.png
info@emissieautoriteit.nl+31 70 456 80 50www.emissieautoriteit.nl
gb-nir.png
etregistryhelp@environment-agency.gov.ukwww.daera-ni.gov.uk
no.png
kvoteregister@miljodir.no+47 95 20 46 67www.Kvoteregister.no
pl.png
rejestr@kobize.pl+48 22 833 24 84www.kobize.pl
pt.png
rple.suporte@apambiente.pt+351 912 800 383www.apambiente.pt
ro.png
romanian.registry@mmediu.ro+4 021 408 95 50rnges.anpm.ro
sk.png
emisie@icz.sk+421 32 6563 730emisie.icz.sk
si.png
registerCO2.arso@gov.si+386 1 478 4087,
+386 1 478 4455
www.arso.gov.si
es.png
correo.titulares@renade.es+34 902 333 409www.renade.es
se.png
utslappshandel@
energimyndigheten.se
+46 16 544 23 00www.swedishenergyagency.se,
www.energimyndigheten.se