Skip to main content
Logotip Europske komisije
Climate Action

Registar Unije jamči točno obračunavanje svih emisijskih jedinica izdanih u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (EU ETS). Uz pomoć registra vodi se evidencija o vlasništvu nad emisijskim jedinicama na elektroničkim računima, slično kao što banka vodi evidenciju o svim svojim klijentima i njihovu novcu.

Europska komisija donijela je 14. srpnja 2021. niz zakonodavnih prijedloga u kojima se utvrđuje kako će se postići klimatska neutralnost EU-a do 2050., uključujući prijelazni cilj neto smanjenja emisija stakleničkih plinova za barem 55 % do 2030. U okviru tog paketa predlaže se revizija nekoliko zakonodavnih akata EU-a o klimi, uključujući Direktivu o ETS EU-a, Uredbu o raspodjeli tereta i zakonodavstvo o prometu i korištenju zemljišta, i to tako da se utvrde realni načini na koje Komisija namjerava ostvariti klimatske ciljeve EU-a u okviru europskog zelenog plana.

Jedinstveni registar EU-a

Godine 2012. operacije ETS-a EU-a za trgovanje emisijama objedinjene su u jedinstveni registar EU-a kojim upravlja Europska komisija. Registar Unije obuhvaća sve zemlje koje sudjeluju u ETS-u EU-a.

Taj je registar internetska baza podataka u kojoj se vode računi za stacionarna postrojenja (prenesena iz nacionalnih registara korištenih prije 2012.) i za operatore zrakoplova (uključene u ETS EU-a od siječnja 2012.).

U registru se evidentiraju:

  • nacionalne provedbene mjere (popis postrojenja obuhvaćenih Direktivom o ETS-u u svakoj državi članici EU-a i besplatne emisijske jedinice dodijeljene svakom od tih postrojenja u razdoblju 2013. – 2020.)
  • računi trgovačkih društava ili pojedinaca koji posjeduju takve emisijske jedinice
  • transferi emisijskih jedinica („transakcije”) koje obavljaju vlasnici računa
  • godišnje verificirane emisije CO2 za postrojenja i operatore zrakoplova
  • godišnja usklađivanja emisijskih jedinica i verificiranih emisija, pri čemu je svako trgovačko društvo moralo predati dovoljno emisijskih jedinica za pokrivanje svih verificiranih emisija.

Otvaranje računa u registru Unije

Kako bi sudjelovala u ETS-u EU-a, trgovačka društva ili pojedinci moraju otvoriti račun u Registru Unije.

Za otvaranje računa moraju poslati zahtjev nacionalnom administratoru, koji prikuplja i provjerava svu popratnu dokumentaciju.

Dnevnik transakcija Europske unije

Uz pomoć dnevnika transakcija Europske unije (EUTL) automatski se provjeravaju, bilježe i odobravaju sve transakcije među računima u Registru Unije. Time se osigurava da su svi transferi u skladu s pravilima ETS-a EU-a.

EUTL je sljednik neovisnog zapisnika transakcija Zajednice (CITL), koji je imao sličnu ulogu prije uvođenja Registra Unije.

Documentation

Phase IV (2021-2030)

Registry Regulation

Miscellaneous

Reports

Phase III (2013-2020)

Registry Regulation

Fees charged by Member States for the accounts in the Union registry

Miscellaneous

Reports

Phase II (2008-2012)

National Allocation Plan Tables

Reports

SEF Reports

Miscellaneous

Phase I (2005-2007)

National Allocation Plan Tables

Reports

Miscellaneous

Faq

Questions & answers on implementation of new rules due to Delegated Regulation (EU) 2019/1122

Kyoto Protocol registries

ETS accounts

International credits

Accounts

Account representatives

Transfers

Data protection

Questions & answers on technical requirements to use the Union Registry

Questions & answers on implementation of new registry rules regarding units from Joint Implementation (02/2013)

See the FAQ on International Carbon Market

General Questions and Answers on Registries (05/2013)

Questions and Answers on the use of the Union registry for airlines (05/2013)

Questions and Answers on banking of emission allowances and exchange of international credits (05/2013)

Questions and Answers on the activation of the trusted account list and trading accounts (31/08/2012)

Links

European Union Transaction Log

Union Registry

at.png
Austria
gr.png
Greece
gb-nir.png
Northern Ireland
be.png
Belgium
hu.png
Hungary
no.png
Norway
bg.png
Bulgaria
is.png
Iceland
pl.png
Poland
hr.png
Croatia
ie.png
Ireland
pt.png
Portugal
cy.png
Cyprus
it.png
Italy
ro.png
Romania
cz.png
Czechia
lv.png
Latvia
sk.png
Slovakia
dk.png
Denmark
li.png
Liechtenstein
si.png
Slovenia
ee.png
Estonia
lt.png
Lithuania
es.png
Spain
fi.png
Finland
lu.png
Luxembourg
se.png
Sweden
fr.png
France
mt.png
Malta
de.png
Germany
nl.png
The Netherlands

Contact points

         
at.png
registerstelle@
umweltbundesamt.at
+43 1 31304-4114www.emissionshandelsregister.at
be.png
helpdesk@climateregistry.be+32 2 524 95 44www.climateregistry.be
bg.png
registry@eea.government.bg+35929559038,
+35929406416
eea.government.bg
hr.png
ghgregistry.admin@haop.hr+385 1 5581 660www.haop.hr
cy.png
tmesimeris
@environment.moa.gov.cy
+357 22408948,
+357 22408900
www.moa.gov.cy/environment
cz.png
povolenky@ote-cr.cz+420 234 686 100www.povolenky.cz
dk.png
Co2register@erst.dk+45 3529 1000www.erst.dk
ee.png
khgregister@keskkonnaamet.ee+372 56 944 935www.keskkonnaamet.ee
fi.png
rekisteri@energiavirasto.fi+358 29 5050 100www.energiavirasto.fi
fr.png
registrefrancais-ges@
caissedesdepots.fr
+33 1 585 08 700www.seringas.caissedesdepots.fr
de.png
emissionstrading@dehst.de+49 (0)30 8903 5050www.dehst.de
gr.png
ghgregistry@prv.ypeka.gr+30 2106438727www.ypeka.gr
hu.png
euetshatosag@oktvf.gov.hu, orszagos@zoldhatosag.hu+36 1 2249 100www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
is.png
Ets-registry@ust.is+354 591 2000www.ust.is
ie.png
ETRAdmin@epa.ie+353 53 9160600www.epa.ie
it.png
info.registro-et@isprambiente.it+39 06 5007 1www.isprambiente.gov.it
lv.png
lvetr.helpdesk@lvgmc.lv+371 67032015www.meteo.lv
li.png
registry@llv.li+42 3 236 75 96www.aus.llv.li
lt.png
sdregistras@laaif.lt+370 5 216 9799www.laaif.lt
lu.png
regadmin@aev.etat.lu+352 40 56 56 525www.emwelt.lu
mt.png
emissions_trading_scheme@
mra.org.mt
+356 229 55 000www.mra.org.mt
nl.png
info@emissieautoriteit.nl+31 70 456 80 50www.emissieautoriteit.nl
gb-nir.png
etregistryhelp@environment-agency.gov.ukwww.daera-ni.gov.uk
no.png
kvoteregister@miljodir.no+47 95 20 46 67www.Kvoteregister.no
pl.png
rejestr@kobize.pl+48 22 833 24 84www.kobize.pl
pt.png
rple.suporte@apambiente.pt+351 912 800 383www.apambiente.pt
ro.png
romanian.registry@mmediu.ro+4 021 408 95 50rnges.anpm.ro
sk.png
emisie@icz.sk+421 32 6563 730emisie.icz.sk
si.png
registerCO2.arso@gov.si+386 1 478 4087,
+386 1 478 4455
www.arso.gov.si
es.png
correo.titulares@renade.es+34 902 333 409www.renade.es
se.png
utslappshandel@
energimyndigheten.se
+46 16 544 23 00www.swedishenergyagency.se,
www.energimyndigheten.se