Skip to main content
Climate Action

Registar Unije jamči točno obračunavanje svih emisijskih jedinica izdanih u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (EU ETS). Uz pomoć registra vodi se evidencija o vlasništvu nad emisijskim jedinicama na elektroničkim računima, slično kao što banka vodi evidenciju o svim svojim klijentima i njihovu novcu.

Europska komisija donijela je 14. srpnja 2021. niz zakonodavnih prijedloga u kojima se utvrđuje kako će se postići klimatska neutralnost EU-a do 2050., uključujući prijelazni cilj neto smanjenja emisija stakleničkih plinova za barem 55 % do 2030. U okviru tog paketa predlaže se revizija nekoliko zakonodavnih akata EU-a o klimi, uključujući Direktivu o ETS EU-a, Uredbu o raspodjeli tereta i zakonodavstvo o prometu i korištenju zemljišta, i to tako da se utvrde realni načini na koje Komisija namjerava ostvariti klimatske ciljeve EU-a u okviru europskog zelenog plana.

Jedinstveni registar EU-a

Godine 2012. operacije ETS-a EU-a za trgovanje emisijama objedinjene su u jedinstveni registar EU-a kojim upravlja Europska komisija. Registar Unije obuhvaća sve zemlje koje sudjeluju u ETS-u EU-a.

Taj je registar internetska baza podataka u kojoj se vode računi za stacionarna postrojenja (prenesena iz nacionalnih registara korištenih prije 2012.) i za operatore zrakoplova (uključene u ETS EU-a od siječnja 2012.).

U registru se evidentiraju:

  • nacionalne provedbene mjere (popis postrojenja obuhvaćenih Direktivom o ETS-u u svakoj državi članici EU-a i besplatne emisijske jedinice dodijeljene svakom od tih postrojenja u razdoblju 2013. – 2020.)
  • računi trgovačkih društava ili pojedinaca koji posjeduju takve emisijske jedinice
  • transferi emisijskih jedinica („transakcije”) koje obavljaju vlasnici računa
  • godišnje verificirane emisije CO2 za postrojenja i operatore zrakoplova
  • godišnja usklađivanja emisijskih jedinica i verificiranih emisija, pri čemu je svako trgovačko društvo moralo predati dovoljno emisijskih jedinica za pokrivanje svih verificiranih emisija.

Otvaranje računa u registru Unije

Kako bi sudjelovala u ETS-u EU-a, trgovačka društva ili pojedinci moraju otvoriti račun u Registru Unije.

Za otvaranje računa moraju poslati zahtjev nacionalnom administratoru, koji prikuplja i provjerava svu popratnu dokumentaciju.

Dnevnik transakcija Europske unije

Uz pomoć dnevnika transakcija Europske unije (EUTL) automatski se provjeravaju, bilježe i odobravaju sve transakcije među računima u Registru Unije. Time se osigurava da su svi transferi u skladu s pravilima ETS-a EU-a.

EUTL je sljednik neovisnog zapisnika transakcija Zajednice (CITL), koji je imao sličnu ulogu prije uvođenja Registra Unije.

Naknade

Klikom na znak + prikazat će se više informacija.

Dokumentacija

Klikom na znak + prikazat će se više informacija.

Najčešća pitanja

Pitanja i odgovori o provedbi novih pravila koja proizlaze iz Delegirane uredbe (EU) 2019/1122

Registri Kyotskog protokola

Računi ETS-a

Međunarodne jedinice

Računi

Predstavnici računa

Transferi

Zaštita podataka

Pitanja i odgovori o tehničkim zahtjevima za upotrebu Registra Unije

Pitanja i odgovori o provedbi novih pravila o registrima u pogledu jedinica iz zajedničke provedbe (veljača 2013.)

Vidjeti najčešća pitanja o međunarodnom tržištu ugljika

Opća pitanja i odgovori o registrima (svibanj 2013.)

Pitanja i odgovori o korištenju registra Unije za zračne prijevoznike (svibanj 2013.)

Pitanja i odgovori o akumuliranju emisijskih jedinica i razmjeni međunarodnih jedinica (svibanj 2013.)

Pitanja i odgovori o aktivaciji popisa provjerenih računa i računa za trgovanje (31.8.2012.)

Poveznice

Klikom na znak + prikazat će se više informacija.