Skip to main content
Climate Action

Ir-Reġistru tal-Unjoni jservi biex jiggarantixxi kontabbiltà preċiża għall-kwoti kollha maħruġa skont l-iskema tal-UE għan-negozjar tal-emissjonijiet (EU ETS). Ir-reġistru jżomm rekord tas-sjieda tal-kwoti miżmuma f’kontijiet elettroniċi, bħalma bank għandu rekord tal-klijenti kollha tiegħu u flushom.

Fl-14 ta’ Lulju 2021, il-Kummissjoni Ewropea adottat sensiela ta’ proposti leġiżlattivi li jistabbilixxu kif beħsiebha tikseb in-newtralità klimatika fl-UE sal-2050, inkluża l-mira intermedja ta’ tnaqqis nett ta’ mill-anqas 55% fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra sal-2030. Il-pakkett jipproponi li jiġu riveduti diversi biċċiet ta’ leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-klima, inklużi l-EU ETS, ir-Regolament dwar il-Kondiviżjoni tal-Isforzi, il-leġiżlazzjoni dwar it-trasport u l-użu tal-art, li tistabbilixxi f’termini reali l-modi li bihom il-Kummissjoni beħsiebha tilħaq il-miri klimatiċi tal-UE skont il-Patt Ekoloġiku Ewropew.

Reġistru uniku tal-UE

Fl-2012, l-operazzjonijiet tal-EU ETS ġew ċentralizzati f’reġistru uniku tal-UE operat mill-Kummissjoni Ewropea. Ir-Reġistru tal-Unjoni jkopri l-pajjiżi kollha li jipparteċipaw fl-EU ETS.

Ir-Reġistru tal-Unjoni hu bażi tad-data online li żżomm kontijiet għal installazzjonijiet stazzjonarji (trasferiti mir-reġistri nazzjonali użati qabel l-2012) u għall-operaturi tal-inġenji tal-ajru (inklużi fl-EU ETS minn Jannar 2012).

Ir-Reġistru jżomm:

  • Il-miżuri ta’ implimentazzjoni nazzjonali (lista ta’ installazzjonijiet koperti mid-Direttiva dwar l-ETS f’kull pajjiż tal-UE u kwalunkwe allokazzjoni bla ħlas għal kull waħda minn dawk l-installazzjonijiet fil-perjodu 2013-2020)
  • Il-kontijiet ta’ kumpaniji jew individwi li għandhom tali kwoti
  • It-trasferimenti ta’ kwoti (“tranżazzjonijiet”) imwettqin minn detenturi ta’ kontijiet
  • Emissjonijiet annwali vverifikati ta’ CO2 minn installazzjonijiet u operaturi ta’ inġenji tal-ajru
  • Rikonċiljazzjoni annwali tal-kwoti u l-emissjonijiet ivverifikati, fejn kull kumpanija trid tkun ċediet biżżejjed kwoti biex tkopri l-emissjonijiet ivverifikati kollha tagħha.

Ftuħ ta’ kontijiet fir-reġistru tal-Unjoni

Biex jipparteċipaw fl-EU ETS, il-kumpaniji jew l-individwi jridu jiftħu kont fir-Reġistru tal-Unjoni.

Biex jiftħu kont, iridu jibagħtu talba lill-amministratur nazzjonali, li jiġbor u jivverifika d-dokumentazzjoni ta’ sostenn kollha.

Reġistru tat-Tranżazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea

Ir-Reġistru tat-Tranżazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea (EUTL) awtomatikament jivverifika, iżomm u jawtorizza t-tranżazzjonijiet kollha bejn il-kontijiet fir-Reġistru tal-Unjoni. Dan jiżgura li t-trasferimenti kollha jikkonformaw mar-regoli tal-EU ETS.

L-EUTL hu s-suċċessur tar-Reġistru Komunitarju Indipendenti tat-Tranżazzjonijiet (CITL), li kellu rwol simili qabel ma ġie introdott ir-Reġistru tal-Unjoni.

Dokumentazzjoni

Fażi IV (2021-2030)

Regolament dwar ir-Reġistru

Mixxellanju

Rapporti

Fażi III (2013-2020)

Regolament dwar ir-Reġistru

Tariffi imposti mill-Istati Membri għall-kontijiet fir-reġistru tal-Unjoni

Mixxellanju

Rapporti

Fażi II (2008-2012)

Tabelli tal-Pjan Nazzjonali dwar l-Allokazzjonijiet

Rapporti

Rapporti dwar l-SEF,

Mixxellanju

Fażi I (2005-2007)

Tabelli tal-Pjan Nazzjonali dwar l-Allokazzjonijiet

Rapporti

Mixxellanju

Mistoqsijiet frekwenti

Mistoqsijiet u tweġibiet dwar l-implimentazzjoni ta’ regoli ġodda minħabba r-Regolament Delegat (UE) 2019/1122

Reġistri tal-Protokoll ta’ Kjoto

Kontijiet ETS

Krediti internazzjonali

Kontijiet

Account representatives

Transfers

Data protection

Questions & answers on technical requirements to use the Union Registry

Questions & answers on implementation of new registry rules regarding units from Joint Implementation (02/2013)

See the FAQ on International Carbon Market

General Questions and Answers on Registries (05/2013)

Questions and Answers on the use of the Union registry for airlines (05/2013)

Questions and Answers on banking of emission allowances and exchange of international credits (05/2013)

Questions and Answers on the activation of the trusted account list and trading accounts (31/08/2012)

Links

European Union Transaction Log

Union Registry

at.png
Austria
gr.png
Greece
gb-nir.png
Northern Ireland
be.png
Belgium
hu.png
Hungary
no.png
Norway
bg.png
Bulgaria
is.png
Iceland
pl.png
Poland
hr.png
Croatia
ie.png
Ireland
pt.png
Portugal
cy.png
Cyprus
it.png
Italy
ro.png
Romania
cz.png
Czechia
lv.png
Latvia
sk.png
Slovakia
dk.png
Denmark
li.png
Liechtenstein
si.png
Slovenia
ee.png
Estonia
lt.png
Lithuania
es.png
Spain
fi.png
Finland
lu.png
Luxembourg
se.png
Sweden
fr.png
France
mt.png
Malta
de.png
Germany
nl.png
The Netherlands

Contact points

         
at.png
registerstelle@
umweltbundesamt.at
+43 1 31304-4114www.emissionshandelsregister.at
be.png
helpdesk@climateregistry.be+32 2 524 95 44www.climateregistry.be
bg.png
registry@eea.government.bg+35929559038,
+35929406416
eea.government.bg
hr.png
ghgregistry.admin@haop.hr+385 1 5581 660www.haop.hr
cy.png
tmesimeris
@environment.moa.gov.cy
+357 22408948,
+357 22408900
www.moa.gov.cy/environment
cz.png
povolenky@ote-cr.cz+420 234 686 100www.povolenky.cz
dk.png
Co2register@erst.dk+45 3529 1000www.erst.dk
ee.png
khgregister@keskkonnaamet.ee+372 56 944 935www.keskkonnaamet.ee
fi.png
rekisteri@energiavirasto.fi+358 29 5050 100www.energiavirasto.fi
fr.png
registrefrancais-ges@
caissedesdepots.fr
+33 1 585 08 700www.seringas.caissedesdepots.fr
de.png
emissionstrading@dehst.de+49 (0)30 8903 5050www.dehst.de
gr.png
ghgregistry@prv.ypeka.gr+30 2106438727www.ypeka.gr
hu.png
euetshatosag@oktvf.gov.hu, orszagos@zoldhatosag.hu+36 1 2249 100www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
is.png
Ets-registry@ust.is+354 591 2000www.ust.is
ie.png
ETRAdmin@epa.ie+353 53 9160600www.epa.ie
it.png
info.registro-et@isprambiente.it+39 06 5007 1www.isprambiente.gov.it
lv.png
lvetr.helpdesk@lvgmc.lv+371 67032015www.meteo.lv
li.png
registry@llv.li+42 3 236 75 96www.aus.llv.li
lt.png
sdregistras@laaif.lt+370 5 216 9799www.laaif.lt
lu.png
regadmin@aev.etat.lu+352 40 56 56 525www.emwelt.lu
mt.png
emissions_trading_scheme@
mra.org.mt
+356 229 55 000www.mra.org.mt
nl.png
info@emissieautoriteit.nl+31 70 456 80 50www.emissieautoriteit.nl
gb-nir.png
etregistryhelp@environment-agency.gov.ukwww.daera-ni.gov.uk
no.png
kvoteregister@miljodir.no+47 95 20 46 67www.Kvoteregister.no
pl.png
rejestr@kobize.pl+48 22 833 24 84www.kobize.pl
pt.png
rple.suporte@apambiente.pt+351 912 800 383www.apambiente.pt
ro.png
romanian.registry@mmediu.ro+4 021 408 95 50rnges.anpm.ro
sk.png
emisie@icz.sk+421 32 6563 730emisie.icz.sk
si.png
registerCO2.arso@gov.si+386 1 478 4087,
+386 1 478 4455
www.arso.gov.si
es.png
correo.titulares@renade.es+34 902 333 409www.renade.es
se.png
utslappshandel@
energimyndigheten.se
+46 16 544 23 00www.swedishenergyagency.se,
www.energimyndigheten.se