Skip to main content
Climate Action

Rejestr Unii służy zapewnieniu dokładnego księgowania wszystkich uprawnień wydanych w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Rejestr pozwala śledzić zmiany dotyczące właścicieli uprawnień przechowywanych na rachunkach elektronicznych, podobnie jak bank zapisuje w systemie wszystkich swoich klientów i stan ich środków na koncie.

14 lipca 2021 r. Komisja Europejska przyjęła szereg wniosków ustawodawczych wskazujących, w jaki sposób zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną w UE do 2050 r., w tym cel pośredni zakładający redukcję emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. W pakiecie zaproponowano przegląd różnych aktów prawnych UE w dziedzinie klimatu, między innymi dotyczących unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego oraz przepisów dotyczących transportu i użytkowania gruntów. Celem jest znalezienie realistycznych metod, które umożliwią Komisji osiągnięcie celów klimatycznych UE wyznaczonych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Wspólny rejestr unijny

W 2012 r. operacje w ramach EU ETS zostały scentralizowane w jednym rejestrze unijnym prowadzonym przez Komisję Europejską. Rejestr Unii obejmuje wszystkie kraje uczestniczące w EU ETS.

Rejestr Unii to baza danych online, która zawiera konta dotyczące instalacji stacjonarnych (przeniesione z rejestrów krajowych będących w użyciu przed 2012 r.) oraz operatorów statków powietrznych (objętych systemem EU ETS począwszy od stycznia 2012 r.).

Rejestr obejmuje:

  • krajowe środki wykonawcze (lista instalacji objętych dyrektywą o handlu emisjami w każdym kraju UE wraz z wszelkimi uprawnieniami przydzielonymi im bezpłatnie w latach 2013–2020)
  • rachunki przedsiębiorstw lub osób fizycznych posiadających takie uprawnienia
  • przekazy uprawnień („transakcje”), których dokonują posiadacze rachunków
  • roczne zweryfikowane emisje CO2 dla instalacji i operatorów statków powietrznych
  • coroczne porównanie uprawnień ze zweryfikowanymi emisjami, przy czym każde przedsiębiorstwo musi umorzyć wystarczająco dużo uprawnień, aby pokryć wszystkie swoje zweryfikowane emisje.

Otwarcie rachunku w rejestrze Unii

Aby uczestniczyć w systemie EU ETS, przedsiębiorstwa lub osoby fizyczne muszą otworzyć rachunek w rejestrze Unii.

Aby otworzyć taki rachunek, muszą one wysłać wniosek do krajowego administratora, który gromadzi i sprawdza całą dostarczoną dokumentację.

Dziennik transakcji Unii Europejskiej

Dziennik transakcji Unii Europejskiej (EUTL) służy automatycznej kontroli, rejestracji i autoryzacji wszelkich transakcji między rachunkami w rejestrze Unii. Umożliwia to zagwarantowanie, że wszystkie przekazy są zgodne z zasadami systemu EU ETS.

EUTL zastąpił niezależny dziennik transakcji Wspólnoty (CITL), który przed wprowadzeniem rejestru Unii miał podobną funkcję.

Documentation

Phase IV (2021-2030)

Registry Regulation

Miscellaneous

Reports

Phase III (2013-2020)

Registry Regulation

Fees charged by Member States for the accounts in the Union registry

Miscellaneous

Reports

Phase II (2008-2012)

National Allocation Plan Tables

Reports

SEF Reports

Miscellaneous

Phase I (2005-2007)

National Allocation Plan Tables

Reports

Miscellaneous

Faq

Questions & answers on implementation of new rules due to Delegated Regulation (EU) 2019/1122

Kyoto Protocol registries

ETS accounts

International credits

Accounts

Account representatives

Transfers

Data protection

Questions & answers on technical requirements to use the Union Registry

Questions & answers on implementation of new registry rules regarding units from Joint Implementation (02/2013)

See the FAQ on International Carbon Market

General Questions and Answers on Registries (05/2013)

Questions and Answers on the use of the Union registry for airlines (05/2013)

Questions and Answers on banking of emission allowances and exchange of international credits (05/2013)

Questions and Answers on the activation of the trusted account list and trading accounts (31/08/2012)

Links

European Union Transaction Log

Union Registry

at.png
Austria
gr.png
Greece
gb-nir.png
Northern Ireland
be.png
Belgium
hu.png
Hungary
no.png
Norway
bg.png
Bulgaria
is.png
Iceland
pl.png
Poland
hr.png
Croatia
ie.png
Ireland
pt.png
Portugal
cy.png
Cyprus
it.png
Italy
ro.png
Romania
cz.png
Czechia
lv.png
Latvia
sk.png
Slovakia
dk.png
Denmark
li.png
Liechtenstein
si.png
Slovenia
ee.png
Estonia
lt.png
Lithuania
es.png
Spain
fi.png
Finland
lu.png
Luxembourg
se.png
Sweden
fr.png
France
mt.png
Malta
de.png
Germany
nl.png
The Netherlands

Contact points

         
at.png
registerstelle@
umweltbundesamt.at
+43 1 31304-4114www.emissionshandelsregister.at
be.png
helpdesk@climateregistry.be+32 2 524 95 44www.climateregistry.be
bg.png
registry@eea.government.bg+35929559038,
+35929406416
eea.government.bg
hr.png
ghgregistry.admin@haop.hr+385 1 5581 660www.haop.hr
cy.png
tmesimeris
@environment.moa.gov.cy
+357 22408948,
+357 22408900
www.moa.gov.cy/environment
cz.png
povolenky@ote-cr.cz+420 234 686 100www.povolenky.cz
dk.png
Co2register@erst.dk+45 3529 1000www.erst.dk
ee.png
khgregister@keskkonnaamet.ee+372 56 944 935www.keskkonnaamet.ee
fi.png
rekisteri@energiavirasto.fi+358 29 5050 100www.energiavirasto.fi
fr.png
registrefrancais-ges@
caissedesdepots.fr
+33 1 585 08 700www.seringas.caissedesdepots.fr
de.png
emissionstrading@dehst.de+49 (0)30 8903 5050www.dehst.de
gr.png
ghgregistry@prv.ypeka.gr+30 2106438727www.ypeka.gr
hu.png
euetshatosag@oktvf.gov.hu, orszagos@zoldhatosag.hu+36 1 2249 100www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
is.png
Ets-registry@ust.is+354 591 2000www.ust.is
ie.png
ETRAdmin@epa.ie+353 53 9160600www.epa.ie
it.png
info.registro-et@isprambiente.it+39 06 5007 1www.isprambiente.gov.it
lv.png
lvetr.helpdesk@lvgmc.lv+371 67032015www.meteo.lv
li.png
registry@llv.li+42 3 236 75 96www.aus.llv.li
lt.png
sdregistras@laaif.lt+370 5 216 9799www.laaif.lt
lu.png
regadmin@aev.etat.lu+352 40 56 56 525www.emwelt.lu
mt.png
emissions_trading_scheme@
mra.org.mt
+356 229 55 000www.mra.org.mt
nl.png
info@emissieautoriteit.nl+31 70 456 80 50www.emissieautoriteit.nl
gb-nir.png
etregistryhelp@environment-agency.gov.ukwww.daera-ni.gov.uk
no.png
kvoteregister@miljodir.no+47 95 20 46 67www.Kvoteregister.no
pl.png
rejestr@kobize.pl+48 22 833 24 84www.kobize.pl
pt.png
rple.suporte@apambiente.pt+351 912 800 383www.apambiente.pt
ro.png
romanian.registry@mmediu.ro+4 021 408 95 50rnges.anpm.ro
sk.png
emisie@icz.sk+421 32 6563 730emisie.icz.sk
si.png
registerCO2.arso@gov.si+386 1 478 4087,
+386 1 478 4455
www.arso.gov.si
es.png
correo.titulares@renade.es+34 902 333 409www.renade.es
se.png
utslappshandel@
energimyndigheten.se
+46 16 544 23 00www.swedishenergyagency.se,
www.energimyndigheten.se