Ugrás a fő tartalomra
Climate Action

Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék

Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék arra szolgál, hogy garantálja az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) keretében kiadott valamennyi kibocsátási egység pontos elszámolását. A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék nyilvántartja az elektronikus számlákon tartott kibocsátási egységek tulajdonjogát, ugyanúgy, ahogy a bankok számon tartják ügyfeleiket és ügyfeleik pénzét.

Az Európai Bizottság 2021. július 14-én több jogalkotási javaslatot fogadott el, melyekben részletesen rögzítette, hogyan kívánja elérni, hogy az Unió klímasemlegessé váljon 2050-ig, beleértve az üvegházhatásúgáz-kibocsátás legalább 55%-os nettó csökkentésére vonatkozó, 2030-ra kitűzött közbenső cél elérését is. A csomagban a Bizottság több uniós éghajlat-politikai jogszabály felülvizsgálatát javasolja, köztük az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerre vonatkozót, a közös kötelezettségvállalási rendeletet, a közlekedésre és a földhasználatra vonatkozó jogszabályokat, és konkrétan meghatározza, milyen módon kívánja elérni az európai zöld megállapodás szerinti uniós éghajlat-politikai célokat.

Egységes európai uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék

2012 óta az Európai Bizottság uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket működtet, mely egybefogja az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer műveleteit. Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerben részt vevő valamennyi ország műveleteit felöleli.

Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék online adatbázisként működik, amely a helyhez kötött létesítmények (a 2012 előtt használt nemzeti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekből áthelyezett) számláinak és a légijármű-üzembentartók számláinak adatait tárolja (ez utóbbiak 2012 januárjától tartoznak a kibocsátáskereskedelmi rendszer hatályába).

A jegyzék számon tartja:

  • a nemzeti végrehajtási intézkedéseket (az egyes uniós országokban az uniós kibocsátáskereskedelmi irányelv hatálya alá tartozó létesítmények, valamint az egyes létesítmények számára a 2013–2020-as időszakban ingyenesen kiosztott kibocsátási egységek jegyzékét);
  • azoknak a cégeknek és magánszemélyeknek a számláit, amelyek/akik kibocsátási egységekkel rendelkeznek;
  • a számlatulajdonosok által végrehajtott kibocsátásiegység-átvezetéseket (ügyleteket);
  • a létesítmények és légijármű-üzembentartók hitelesített éves CO2-kibocsátásait;
  • a kibocsátási egységek és a hitelesített kibocsátások éves egyeztetésének eredményét, vagyis azt, hogy az egyes cégeknek mennyi kibocsátási egységet kellett leadniuk ahhoz, hogy az összes hitelesített kibocsátásaikat fedezzék.

Számlanyitás az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben

A cégeknek és a magánszemélyeknek, ha részt akarnak venni az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerben, számlát kell nyitniuk az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben.

A számlanyitást a nemzeti tisztviselőnél (jegyzékkezelőnél) kell kérelmezni, aki összegyűjti és ellenőrzi az összes igazoló dokumentumot.

Az európai uniós ügyleti jegyzőkönyv

Az európai uniós ügyleti jegyzőkönyv (EUTL) automatikusan ellenőrzi, rögzíti és engedélyezi az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett számlák közötti ügyleteket. Ennek köszönhetően minden átvezetés megfelel az uniós kibocsátáskereskedelmi szabályoknak.

Az európai uniós ügyleti jegyzőkönyv az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék bevezetése előtt hasonló szerepet betöltő közösségi független ügyleti jegyzőkönyv (CITL) utóda.

Díjak

Bővebb tájékoztatásért kattintson a pluszjelekre.

Dokumentáció

Bővebb tájékoztatásért kattintson a pluszjelekre.

Gyakran feltett kérdések

Kérdések és válaszok az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendeletből eredő új szabályok végrehajtásával kapcsolatban

A kiotói jegyzékek

Az európai uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerben vezetett számlák

Nemzetközi jóváírások

Számlák

Számlaképviselők

Átvezetések

Adatvédelem

Kérdések és válaszok az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék használatának technikai követelményeiről

Kérdések és válaszok az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekre vonatkozó új szabályoknak az együttes végrehajtásból származó kibocsátás-csökkentési egységek tekintetében való végrehajtásáról (2013. február)

Ld.: Gyakran feltett kérdések a nemzetközi szén-dioxid-piac területén

Általános kérdések és válaszok a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek témájában (2013. május)

Kérdések és válaszok az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék légitársaságok általi használatáról (2013. május)

Kérdések és válaszok a kibocsátási egységek áttárolásáról és a nemzetközi jóváírások átváltásáról (2013. május)

Kérdések és válaszok a megbízhatónak tartott számlák jegyzékének és a kereskedési számláknak az aktiválásával kapcsolatban (2012. augusztus 31.)

Linkek

Bővebb tájékoztatásért kattintson a pluszjelekre.