Skip to main content
Climate Action

Sąjungos registras

Sąjungos registro paskirtis – užtikrinti tikslią visų pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ES ATLPS) išduotų apyvartinių taršos leidimų (ATL) apskaitą. Registre saugoma informacija apie elektroninėse sąskaitose laikomų ATL savininkus lygiai taip pat, kaip banke saugoma informacija apie visus jo klientus ir jų pinigus.

2021 m. liepos 14 d. Europos Komisija priėmė kelis susijusius pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriuose išdėstyta, kaip ji ketina pasiekti ES poveikio klimatui neutralumą iki 2050 m., įskaitant tarpinį tikslą iki 2030 m. grynąjį išmetamą ŠESD kiekį sumažinti bent 55 proc. Tame dokumentų rinkinyje siūloma peržiūrėti keletą ES klimato srities teisės aktų, įskaitant ES ATLPS, Pastangų pasidalijimo reglamentą, transporto ir žemės naudojimo teisės aktus, nustatant realius būdus, kaip Komisija ketina pasiekti ES klimato tikslus pagal Europos žaliąjį kursą.

Bendras ES registras

2012 m. ES ATLPS operacijos buvo centralizuotos viename ES registre, kurį valdo Europos Komisija. Sąjungos registras apima visas ES ATLPS dalyvaujančias šalis.

Sąjungos registras yra internetinė duomenų bazė, kurioje laikomos stacionarių įrenginių sąskaitos (perkeltos iš nacionalinių registrų, naudotų iki 2012 m.) ir orlaivių naudotojų sąskaitos (įtrauktos į ES ATLPS nuo 2012 m. sausio mėn.).

Registre registruojama:

  • nacionalinės įgyvendinimo priemonės (įrenginių, kuriems taikoma ATLPS direktyva, kiekvienoje ES šalyje sąrašas ir visi kiekvienam iš šių įrenginių 2013–2020 m. laikotarpiu paskirstyti nemokami ATL);
  • bendrovių arba fizinių asmenų, turinčių tokių ATL, sąskaitos;
  • ATL pervedimai (sandoriai), kuriuos atlieka sąskaitų turėtojai;
  • metinis patikrintas įrenginių ir orlaivių naudotojų išmestas CO2 kiekis;
  • metinis ATL ir patikrinto išmetamųjų teršalų kiekio duomenų derinimas – kiekviena bendrovė turi būti atsisakiusi pakankamai ATL, kad padengtų visą patikrintą savo išmetamųjų teršalų kiekį.

Sąskaitų atidarymas Sąjungos registre

Kad galėtų dalyvauti ES ATLPS, bendrovės arba fiziniai asmenys turi atidaryti sąskaitą Sąjungos registre.

Kad atidarytų sąskaitą, jie turi nusiųsti prašymą nacionaliniam administratoriui, kuris renka ir tikrina visus patvirtinamuosius dokumentus.

Europos Sąjungos sandorių žurnalas

Europos Sąjungos sandorių žurnale (ESSŽ) automatiškai tikrinami, registruojami ir sankcionuojami visi sandoriai tarp sąskaitų Sąjungos registre. Taip užtikrinama, kad visi pervedimai atitiktų ES ATLPS taisykles.

ESSŽ pakeistas Bendrijos nepriklausomas sandorių žurnalas, kuris atliko panašų vaidmenį prieš pradedant naudoti Sąjungos registrą.

Dokumentai

IV etapas (2021–2030 m.)

Registro reglamentas

Kitos nuostatos

Ataskaitos

III etapas (2013–2020 m.)

Registro reglamentas

Valstybių narių už sąskaitas Sąjungos registre taikomi mokesčiai

Kitos nuostatos

Ataskaitos

II etapas (2008–2012 m.)

Nacionalinių paskirstymo planų lentelės

Ataskaitos

SEF ataskaitos

Kitos nuostatos

I etapas (2005–2007 m.)

Nacionalinių paskirstymo planų lentelės

Ataskaitos

Kitos nuostatos

DUK

Klausimai apie naujų Deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/1122 įdiegtų taisyklių įgyvendinimą ir atsakymai į juos

Kioto protokolo registrai

ATLPS sąskaitos

Tarptautiniai kreditai

Sąskaitos

Sąskaitos atstovai

Pervedimai

Duomenų apsauga

Klausimai ir atsakymai apie techninius naudojimosi Sąjungos registru reikalavimus

Klausimai ir atsakymai apie naujų registro taisyklių, susijusių su vienetais iš bendro įgyvendinimo priemonės, įgyvendinimą (2013-2)

Žr. DUK apie tarptautinę anglies dioksido rinką

Bendrieji klausimai ir atsakymai apie registrus (2013-5)

Klausimai ir atsakymai apie Sąjungos registro naudojimą oro transporto bendrovėms (2013-5)

Klausimai ir atsakymai apie ATL perkėlimą ir tarptautinių kreditų mainus (2013-5)

Klausimai ir atsakymai apie patikimų sąskaitų sąrašo ir prekybos sąskaitų aktyvinimą (2012-8-31)

Nuorodos

Europos Sąjungos sandorių žurnalas

Sąjungos registras

at.png
Austrija
gr.png
Graikija
gb-nir.png
Šiaurės Airija
be.png
Belgija
hu.png
Vengrija
no.png
Norvegija
bg.png
Bulgarija
is.png
Islandija
pl.png
Lenkija
hr.png
Kroatija
ie.png
Airija
pt.png
Portugalija
cy.png
Kipras
it.png
Italija
ro.png
Rumunija
cz.png
Čekija
lv.png
Latvija
sk.png
Slovakija
dk.png
Danija
li.png
Lichtenšteinas
si.png
Slovėnija
ee.png
Estija
lt.png
Lietuva
es.png
Ispanija
fi.png
Suomija
lu.png
Liuksemburgas
se.png
Švedija
fr.png
Prancūzija
mt.png
Мalta
de.png
Vokietija
nl.png
Nyderlandai

Kontaktiniai duomenys

         
at.png
registerstelle@
umweltbundesamt.at
+43 1 31304-4114www.emissionshandelsregister.at
be.png
helpdesk@climateregistry.be+32 2 524 95 44www.climateregistry.be
bg.png
registry@eea.government.bg+35929559038,
+35929406416
eea.government.bg
hr.png
ghgregistry.admin@haop.hr+385 1 5581 660www.haop.hr
cy.png
tmesimeris
@environment.moa.gov.cy
+357 22408948,
+357 22408900
www.moa.gov.cy/environment
cz.png
povolenky@ote-cr.cz+420 234 686 100www.povolenky.cz
dk.png
Co2register@erst.dk+45 3529 1000www.erst.dk
ee.png
khgregister@keskkonnaamet.ee+372 56 944 935www.keskkonnaamet.ee
fi.png
rekisteri@energiavirasto.fi+358 29 5050 100www.energiavirasto.fi
fr.png
registrefrancais-ges@
caissedesdepots.fr
+33 1 585 08 700www.seringas.caissedesdepots.fr
de.png
emissionstrading@dehst.de+49 (0)30 8903 5050www.dehst.de
gr.png
ghgregistry@prv.ypeka.gr+30 2106438727www.ypeka.gr
hu.png
euetshatosag@oktvf.gov.hu, orszagos@zoldhatosag.hu+36 1 2249 100www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
is.png
Ets-registry@ust.is+354 591 2000www.ust.is
ie.png
ETRAdmin@epa.ie+353 53 9160600www.epa.ie
it.png
info.registro-et@isprambiente.it+39 06 5007 1www.isprambiente.gov.it
lv.png
lvetr.helpdesk@lvgmc.lv+371 67032015www.meteo.lv
li.png
registry@llv.li+42 3 236 75 96www.aus.llv.li
lt.png
sdregistras@laaif.lt+370 5 216 9799www.laaif.lt
lu.png
regadmin@aev.etat.lu+352 40 56 56 525www.emwelt.lu
mt.png
emissions_trading_scheme@
mra.org.mt
+356 229 55 000www.mra.org.mt
nl.png
info@emissieautoriteit.nl+31 70 456 80 50www.emissieautoriteit.nl
gb-nir.png
etregistryhelp@environment-agency.gov.ukwww.daera-ni.gov.uk
no.png
kvoteregister@miljodir.no+47 95 20 46 67www.Kvoteregister.no
pl.png
rejestr@kobize.pl+48 22 833 24 84www.kobize.pl
pt.png
rple.suporte@apambiente.pt+351 912 800 383www.apambiente.pt
ro.png
romanian.registry@mmediu.ro+4 021 408 95 50rnges.anpm.ro
sk.png
emisie@icz.sk+421 32 6563 730emisie.icz.sk
si.png
registerCO2.arso@gov.si+386 1 478 4087,
+386 1 478 4455
www.arso.gov.si
es.png
correo.titulares@renade.es+34 902 333 409www.renade.es
se.png
utslappshandel@
energimyndigheten.se
+46 16 544 23 00www.swedishenergyagency.se,
www.energimyndigheten.se