Skip to main content
Climate Action

Registr Unie slouží k zajištění přesného započítávání všech povolenek vydaných v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS). V registru jsou vedeny záznamy o vlastnictví povolenek držených na elektronických účtech, stejně jako si banka vede záznamy o všech svých zákaznících a jejich účtech.

Dne 14. července 2021 přijala Evropská komise řadu legislativních návrhů, které stanoví, jak hodlá dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality Unie, včetně průběžného cíle snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů alespoň o 55 %. V uvedeném balíčku opatření se navrhuje revize několika právních předpisů EU věnovaných oblasti klimatu, včetně systému EU pro obchodování s emisemi, nařízení o sdílení úsilí, právních předpisů v oblasti dopravy a využívání půdy. V reálných hodnotách pak stanoví způsoby, jimiž Komise hodlá cílů EU v oblasti klimatu v rámci Zelené dohody pro Evropu dosáhnout.

Jednotný registr EU

V roce 2012 byly operace systému EU ETS soustředěny do jediného registru EU provozovaného Evropskou komisí. Registr Unie zahrnuje všechny země účastnící se tohoto systému.

Jedná se o online databázi, která obsahuje účty pro stacionární zařízení (převedená z vnitrostátních registrů používaných před rokem 2012) a pro provozovatele letadel (v systému EU ETS od ledna 2012).

Registr zaznamenává:

  • vnitrostátní prováděcí opatření (seznam zařízení, na něž se vztahuje směrnice o ETS, v každé zemi EU a veškeré bezplatné povolenky pro každé z těchto zařízení v období 2013–2020)
  • účty společností nebo fyzických osob, které jsou držiteli těchto povolenek
  • převody povolenek (tzv. transakce) prováděné držiteli účtů
  • roční ověřené emise CO2 ze zařízení a od provozovatelů letadel
  • roční sesouhlasení povolenek a ověřených emisí, kdy každá společnost musí odevzdat dostatek povolenek, které pokryjí všechny její ověřené emise

Otevření účtu v registru Unie

K účasti v systému EU ETS si musí společnosti nebo jednotlivci otevřít účet v registru Unie.

Za tím účelem musí zaslat žádost národnímu správci, který shromažďuje a kontroluje veškeré přiložené písemnosti a dokumenty.

Protokol transakcí Evropské unie

Protokol transakcí Evropské unie (EUTL) automaticky kontroluje, zaznamenává a schvaluje všechny transakce mezi účty v registru Unie. Tím je zajištěno, že všechny převody jsou v souladu s pravidly systému EU ETS.

EUTL je nástupcem nezávislé evidence transakcí Společenství (CITL), která měla podobnou úlohu před zavedením registru Unie.

Documentation

Phase IV (2021-2030)

Registry Regulation

Miscellaneous

Reports

Phase III (2013-2020)

Registry Regulation

Fees charged by Member States for the accounts in the Union registry

Miscellaneous

Reports

Phase II (2008-2012)

National Allocation Plan Tables

Reports

SEF Reports

Miscellaneous

Phase I (2005-2007)

National Allocation Plan Tables

Reports

Miscellaneous

Faq

Questions & answers on implementation of new rules due to Delegated Regulation (EU) 2019/1122

Kyoto Protocol registries

ETS accounts

Mezinárodní kredity

Accounts

Account representatives

Transfers

Data protection

Questions & answers on technical requirements to use the Union Registry

Questions & answers on implementation of new registry rules regarding units from Joint Implementation (02/2013)

See the FAQ on International Carbon Market

General Questions and Answers on Registries (05/2013)

Questions and Answers on the use of the Union registry for airlines (05/2013)

Questions and Answers on banking of emission allowances and exchange of international credits (05/2013)

Questions and Answers on the activation of the trusted account list and trading accounts (31/08/2012)

Links

European Union Transaction Log

Union Registry

at.png
Austria
gr.png
Greece
gb-nir.png
Northern Ireland
be.png
Belgium
hu.png
Hungary
no.png
Norway
bg.png
Bulgaria
is.png
Iceland
pl.png
Poland
hr.png
Croatia
ie.png
Ireland
pt.png
Portugal
cy.png
Cyprus
it.png
Italy
ro.png
Romania
cz.png
Czechia
lv.png
Latvia
sk.png
Slovakia
dk.png
Denmark
li.png
Liechtenstein
si.png
Slovenia
ee.png
Estonia
lt.png
Lithuania
es.png
Spain
fi.png
Finland
lu.png
Luxembourg
se.png
Sweden
fr.png
France
mt.png
Malta
de.png
Germany
nl.png
The Netherlands

Contact points

         
at.png
registerstelle@
umweltbundesamt.at
+43 1 31304-4114www.emissionshandelsregister.at
be.png
helpdesk@climateregistry.be+32 2 524 95 44www.climateregistry.be
bg.png
registry@eea.government.bg+35929559038,
+35929406416
eea.government.bg
hr.png
ghgregistry.admin@haop.hr+385 1 5581 660www.haop.hr
cy.png
tmesimeris
@environment.moa.gov.cy
+357 22408948,
+357 22408900
www.moa.gov.cy/environment
cz.png
povolenky@ote-cr.cz+420 234 686 100www.povolenky.cz
dk.png
Co2register@erst.dk+45 3529 1000www.erst.dk
ee.png
khgregister@keskkonnaamet.ee+372 56 944 935www.keskkonnaamet.ee
fi.png
rekisteri@energiavirasto.fi+358 29 5050 100www.energiavirasto.fi
fr.png
registrefrancais-ges@
caissedesdepots.fr
+33 1 585 08 700www.seringas.caissedesdepots.fr
de.png
emissionstrading@dehst.de+49 (0)30 8903 5050www.dehst.de
gr.png
ghgregistry@prv.ypeka.gr+30 2106438727www.ypeka.gr
hu.png
euetshatosag@oktvf.gov.hu, orszagos@zoldhatosag.hu+36 1 2249 100www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
is.png
Ets-registry@ust.is+354 591 2000www.ust.is
ie.png
ETRAdmin@epa.ie+353 53 9160600www.epa.ie
it.png
info.registro-et@isprambiente.it+39 06 5007 1www.isprambiente.gov.it
lv.png
lvetr.helpdesk@lvgmc.lv+371 67032015www.meteo.lv
li.png
registry@llv.li+42 3 236 75 96www.aus.llv.li
lt.png
sdregistras@laaif.lt+370 5 216 9799www.laaif.lt
lu.png
regadmin@aev.etat.lu+352 40 56 56 525www.emwelt.lu
mt.png
emissions_trading_scheme@
mra.org.mt
+356 229 55 000www.mra.org.mt
nl.png
info@emissieautoriteit.nl+31 70 456 80 50www.emissieautoriteit.nl
gb-nir.png
etregistryhelp@environment-agency.gov.ukwww.daera-ni.gov.uk
no.png
kvoteregister@miljodir.no+47 95 20 46 67www.Kvoteregister.no
pl.png
rejestr@kobize.pl+48 22 833 24 84www.kobize.pl
pt.png
rple.suporte@apambiente.pt+351 912 800 383www.apambiente.pt
ro.png
romanian.registry@mmediu.ro+4 021 408 95 50rnges.anpm.ro
sk.png
emisie@icz.sk+421 32 6563 730emisie.icz.sk
si.png
registerCO2.arso@gov.si+386 1 478 4087,
+386 1 478 4455
www.arso.gov.si
es.png
correo.titulares@renade.es+34 902 333 409www.renade.es
se.png
utslappshandel@
energimyndigheten.se
+46 16 544 23 00www.swedishenergyagency.se,
www.energimyndigheten.se