Skip to main content
Climate Action

Namen registra Unije je zagotavljanje natančnega obračunavanja za pravice, izdane v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (EU ETS). Z registrom se vodi evidenca o lastništvu pravic na elektronskih računih, enako kot ima banka evidenco vseh svojih strank in njihovega denarja.

Evropska komisija je 14. julija 2021 sprejela vrsto zakonodajnih predlogov v katerih je opredelila, kako namerava do leta 2050 doseči podnebno nevtralnost v EU, vključno z vmesnim ciljem vsaj 55-odstotnega neto zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030. V svežnju se predlaga revizija več podnebnih zakonodajnih aktov EU, vključno z EU ETS, uredbo o porazdelitvi prizadevanj, prometno zakonodajo ter zakonodajo o rabi zemljišč, v njem pa so realno določeni načini, na katere namerava Komisija doseči podnebne cilje EU iz evropskega zelenega dogovora.

Enoten register EU

V letu 2012 so bile dejavnosti EU ETS centralizirane v enotnem registru EU, ki ga upravlja Evropska komisija. Register Unije vključuje vse države, ki sodelujejo v EU ETS.

Register Unije je spletna podatkovna zbirka, ki vsebuje račune za nepremične naprave (prenesene iz nacionalnih registrov, ki so se uporabljali pred letom 2012) in operaterje zrakoplovov (vključene v EU ETS od januarja 2012).

V registru so evidentirani:

  • nacionalni izvedbeni ukrepi (seznam naprav, ki so zajete z direktivo o EU ETS v vsaki državi EU, in vsaka brezplačna razdelitev vsaki od navedenih naprav v obdobju 2013–2020);
  • računi podjetij ali posameznikov, ki so imetniki takih pravic;
  • prenosi pravic („transakcije“), ki jih opravljajo imetniki računov;
  • letne preverjene emisije CO2 iz naprav in od operatorjev zrakoplovov;
  • letna uskladitev pravic in preverjenih emisij, pri čemer je moralo vsako podjetje predati dovolj pravic za pokritje vseh njegovih preverjenih emisij.

Odpiranje računov v registru Unije

Podjetja ali posamezniki morajo za sodelovanje v EU ETS odpreti račun v registru Unije.

Za odprtje računa morajo poslati zahtevo nacionalnemu administratorju, ki zbira in preverja vso podporno dokumentacijo.

Evidenca transakcij Evropske unije

Evidenca transakcij Evropske unije samodejno preveri, zabeleži in odobri vse transakcije med računi v registru Unije. To zagotavlja, da so vsi prenosi skladni s pravili EU ETS.

Evidenca transakcij Evropske unije je naslednica evidence transakcij Skupnosti, ki je imela podobno vlogo pred uvedbo registra Unije.

Dokumentacija

Faza IV (2021–2030)

Uredba o registru

Razno

Poročila

Faza III (2013–2020)

Uredba o registru

Pristojbine, ki so jih zaračunale države članice za račune v registru Unije

Razno

Poročila

Faza II (2008–2012)

Preglednice nacionalnih načrtov razdelitve pravic

Poročila

Poročila v obliki standardnega elektronskega obrazca

Razno

Faza I: 2005–2007

Preglednice nacionalnih načrtov razdelitve pravic

Poročila

Razno

Pogosta vprašanja in odgovori

Vprašanja & odgovori o izvajanju novih pravil zaradi Delegirane uredbe (EU) 2019/1122

Registri Kjotskega protokola

Računi ETS

Mednarodni dobropisi

Računi

Zastopniki računov

Prenosi

Varstvo podatkov

Vprašanja & odgovori o tehničnih zahtevah za uporabo registra Unije

Vprašanja & odgovori o izvajanju novih pravil registra v zvezi z enotami iz skupnega izvajanja (02/2013)

Glej pogosta vprašanja in odgovori o mednarodnih trgih ogljika

Splošna vprašanja in odgovori o registrih (05/2013)

Vprašanja in odgovori o uporabi registra Unije za letalske prevoznike (05/2013)

Vprašanja in odgovori o shranjevanju pravic do emisije in zamenjavi mednarodnih dobropisov (05/2013)

Vprašanja in odgovori o aktiviranju seznama varnih računov in računov za trgovanje (31. 8. 2012)

Povezave

Evidenca transakcij Evropske unije

Register Unije

at.png
Avstrija
gr.png
Grčija
gb-nir.png
Severna Irska
be.png
Belgija
hu.png
Madžarska
no.png
Norveška
bg.png
Bolgarija
is.png
Islandija
pl.png
Poljska
hr.png
Hrvaška
ie.png
Irska
pt.png
Portugalska
cy.png
Ciper
it.png
Italija
ro.png
Romunija
cz.png
Češka
lv.png
Latvija
sk.png
Slovaška
dk.png
Danska
li.png
Lihtenštajn
si.png
Slovenija
ee.png
Estonija
lt.png
Litva
es.png
Španija
fi.png
Finska
lu.png
Luksemburg
se.png
Švedska
fr.png
Francija
mt.png
Malta
de.png
Nemčija
nl.png
Nizozemska

Kontaktne točke

         
at.png
registerstelle@
umweltbundesamt.at
+43 131304-4114www.emissionshandelsregister.at
be.png
helpdesk@climateregistry.be+32 2 524 95 44www.climateregistry.be
bg.png
registry@eea.government.bg+359 29559038,
+35929406416
eea.government.bg
hr.png
ghgregistry.admin@haop.hr+385 1 5581 660www.haop.hr
cy.png
tmesimeris
@environment.moa.gov.cy
+357 22408948,
+357 22408900
www.moa.gov.cy/environment
cz.png
povolenky@ote-cr.cz+420 234 686 100www.povolenky.cz
dk.png
Co2register@erst.dk+45 3529 1000www.erst.dk
ee.png
khgregister@keskkonnaamet.ee+372 56 944 935www.keskkonnaamet.ee
fi.png
rekisteri@energiavirasto.fi+358 29 5050 100www.energiavirasto.fi
fr.png
registrefrancais-ges@
caissedesdepots.fr
+33 1 585 08 700www.seringas.caissedesdepots.fr
de.png
emissionstrading@dehst.de+49 (0)3089035050www.dehst.de
gr.png
ghgregistry@prv.ypeka.gr+30 2106438727www.ypeka.gr
hu.png
euetshatosag@oktvf.gov.hu, orszagos@zoldhatosag.hu+36 1 2249 100www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
is.png
Ets-registry@ust.is+354 591 2000www.ust.is
ie.png
ETRAdmin@epa.ie+353 53 9160600www.epa.ie
it.png
info.registro-et@isprambiente.it+39 06 5007 1www.isprambiente.gov.it
lv.png
lvetr.helpdesk@lvgmc.lv+371 67032015www.meteo.lv
li.png
registry@llv.li+42 3 236 75 96www.aus.llv.li
lt.png
sdregistras@laaif.lt+370 5 216 9799www.laaif.lt
lu.png
regadmin@aev.etat.lu+352 40 56 56 525www.emwelt.lu
mt.png
emissions_trading_scheme@
mra.org.mt
+356 229 55 000www.mra.org.mt
nl.png
info@emissieautoriteit.nl+31 70 456 80 50www.emissieautoriteit.nl
gb-nir.png
etregistryhelp@environment-agency.gov.ukwww.daera-ni.gov.uk
no.png
kvoteregister@miljodir.no+47 95 20 46 67www.Kvoteregister.no
pl.png
rejestr@kobize.pl+48 22 833 24 84www.kobize.pl
pt.png
rple.suporte@apambiente.pt+351 912 800 383www.apambiente.pt
ro.png
romanian.registry@mmediu.ro+4 021 408 95 50rnges.anpm.ro
sk.png
emisie@icz.sk+421 32 6563 730emisie.icz.sk
si.png
registerCO2.arso@gov.si+386 14784087,
+386 1 478 4455
www.arso.gov.si
es.png
correo.titulares@renade.es+34 902 333 409www.renade.es
se.png
utslappshandel@
energimyndigheten.se
+46 16 544 23 00www.swedishenergyagency.se,
www.energimyndigheten.se