Prejsť na hlavný obsah
Climate Action

Dôsledky zmeny klímy

Zmena klímy ovplyvňuje celý svet. Štíty polárnych ľadovcov sa roztápajú a hladina morí stúpa. V niektorých regiónoch sú extrémne výkyvy počasia a zrážky čoraz častejšie, zatiaľ čo iné oblasti zažívajú viac extrémnych vĺn tepla a suchá. Opatrenia na ochranu klímy musíme prijímať teraz, inak sa tieto vplyvy len zintenzívnia.

Zmena klímy predstavuje veľmi vážnu hrozbu a jej dôsledky majú vplyv na mnoho rôznych aspektov nášho života. Ďalej je uvedený zoznam hlavných dôsledkov zmeny klímy. Ďalšie informácie sa zobrazia po kliknutí na symboly +.

Prírodné dôsledky

consequences_natural

Aké sú dôsledky zmeny klímy pre prírodu?

Sociálne hrozby

consequences_social_threats

Aké sociálne hrozby nám prináša zmena klímy?

Hrozby pre obchodnú činnosť

consequences_threats_to_business

Ako zmena klímy ohrozuje obchodnú činnosť?

Územné hrozby

consequences_territorial_threats

Ako sú rôzne oblasti ovplyvnené zmenou klímy?

Ako je zrejmé, zmena klímy je vážna záležitosť a týka sa nás všetkých. To môže byť zdrvujúce, ale dobrou správou je, že existujú riešenia. Prečítajte si, čo EÚ podniká v záujme boja proti klimatickej kríze a ako k jej úsiliu môžete prispieť aj vy.