Skip to main content
Climate Action

Dôsledky zmeny klímy

Zmena klímy ovplyvňuje celý svet. Štíty polárnych ľadovcov sa roztápajú a hladina morí stúpa. V niektorých regiónoch sú extrémne výkyvy počasia a zrážky čoraz častejšie, zatiaľ čo iné oblasti zažívajú viac extrémnych vĺn tepla a suchá. Opatrenia na ochranu klímy musíme prijímať teraz, inak sa tieto vplyvy len zintenzívnia.

Zmena klímy predstavuje veľmi vážnu hrozbu a jej dôsledky majú vplyv na mnoho rôznych aspektov nášho života. Ďalej je uvedený zoznam hlavných dôsledkov zmeny klímy. Ďalšie informácie sa zobrazia po kliknutí na symboly +.

Prírodné dôsledky

Aké sú dôsledky zmeny klímy pre prírodu?

Sociálne hrozby

Aké sociálne hrozby nám prináša zmena klímy?

Hrozby pre obchodnú činnosť

Ako zmena klímy ohrozuje obchodnú činnosť?

Územné hrozby

Ako sú rôzne oblasti ovplyvnené zmenou klímy?

Ako je zrejmé, zmena klímy je vážna záležitosť a týka sa nás všetkých. To môže byť zdrvujúce, ale dobrou správou je, že existujú riešenia. Prečítajte si viac informácií o tom, čo EÚ podniká v záujme boja proti klimatickej kríze a ako môžete svoju úlohu zohrať aj vy.