Skip to main content
Climate Action

Verejná podpora opatreniam na ochranu klímy

Podľa najnovšieho prieskumu Európskej komisie (Eurobarometer) sú Európania napriek pandémii ochorenia COVID-19 naďalej veľmi znepokojení v súvislosti so zmenou klímy a podporujú opatrenia v celej EÚ na zmiernenie jej dôsledkov.

Prieskum z roku 2021

support_2021_en.jpg

Hlavné zistenia prieskumu

  • Európski občania v súčasnosti považujú zmenu klímy za najzávažnejší problém, ktorému svet čelí.
  • Viac ako štvrtina Európanov (29 %) si za najzávažnejší problém, ktorému čelíme, vybrala zmenu klímy (18 %), zhoršenie stavu prírody (7 %) alebo zdravotné problémy spôsobené znečistením (4 %).
  • 93 % občanov EÚ považuje zmenu klímy za vážny problém, 78 % za veľmi vážny problém. 90 % respondentov – a najmenej tri štvrtiny v každom členskom štáte – súhlasí s tým, že emisie skleníkových plynov by sa mali znížiť na minimum, a zároveň by sa mali kompenzovať zvyšné emisie, aby sa hospodárstvo EÚ stalo do roku 2050 klimaticky neutrálnym.
  • 87 % si myslí, že EÚ by mala stanoviť ambiciózne ciele na zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov a podporovať energetickú efektívnosť.
  • 87 % Európanov súhlasí s tým, že boj proti zmene klímy by mal byť prioritou v záujme zlepšenia verejného zdravia.
  • 92 % respondentov považuje za dôležité, aby ich vláda stanovila ambiciózne ciele na zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov, a 87 % si myslí, že vláda by mala podporiť zlepšenie energetickej efektívnosti do roku 2030. Zároveň si 75 % myslí, že ich národné vlády nerobia dosť na boj proti zmene klímy.
  • 81 % občanov sa domnieva, že na prechod k čistej energii treba vynaložiť viac verejných finančných prostriedkov, aj keby to malo znamenať zníženie dotácií na fosílne palivá.

Posilnenie hospodárstva a zamestnanosti

75 % Európanov súhlasí s tým, že finančné prostriedky z plánu hospodárskej obnovy by sa mali investovať do nového zeleného hospodárstva. Viac ako osem z desiatich respondentov súhlasí s tým, že transfer odborných znalostí EÚ v oblasti čistých technológií do krajín mimo EÚ môže byť pre EÚ z hospodárskeho hľadiska prínosom (70 %), zatiaľ čo 78 % sa domnieva, že prijatie opatrení v oblasti zmeny klímy povedie k väčšej inovatívnosti a konkurencieschopnosti podnikov v EÚ.

Veľká väčšina súhlasí s tým, že zníženie dovozu fosílnych palív z krajín mimo EÚ môže zvýšiť energetickú bezpečnosť a hospodársky prospech EÚ (70 %).

Opatrenia verejnosti

96 % respondentov prijalo aspoň jedno konkrétne opatrenie na boj proti zmene klímy, z nich v rámci možností predovšetkým redukciu a recykláciu odpadu (75 % respondentov) a obmedzenie spotreby výrobkov na jedno použitie (59 %). Takmer jedna tretina podnikla kroky prispôsobením svojich stravovacích návykov, konkrétne nákupom a konzumáciou väčšieho množstva potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby (32 %) a nákupom a konzumáciou menšieho množstva mäsa (31 %).

Adaptácia na zmenu klímy

Šesť z desiatich respondentov (62 %) a väčšina respondentov vo všetkých členských štátoch okrem jedného súhlasia s tým, že prispôsobenie sa nepriaznivým vplyvom zmeny klímy môže mať pozitívne výsledky pre občanov v EÚ.

Úplné znenie správy a informácie o jednotlivých členských štátoch

Prečítajte si úplné znenie správy (zhrnutie) Informácia o postojoch k zmene klímy v krajinách v rámci celej EÚ:

       
at.png
Rakúsko      
fr.png
Francúzsko      
mt.png
Malta
be.png
Belgicko
de.png
Nemecko
nl.png
Holandsko
bg.png
Bulharsko
gr.png
Grécko
pl.png
Poľsko
hr.png
Chorvátsko
hu.png
Maďarsko
pt.png
Portugalsko
cy.png
Cyprus
ie.png
Írsko
ro.png
Rumunsko
cz.png
Česko
it.png
Taliansko
sk.png
Slovensko
dk.png
Dánsko
lv.png
Lotyšsko
si.png
Slovinsko
ee.png
Estónsko
lt.png
Litva
es.png
Španielsko
fi.png
Fínsko
lu.png
Luxembursko
se.png
Švédsko

 

Ďalšie informácie: Tlačová správa

Predchádzajúce prieskumy

Osobitný prieskum Eurobarometra o zmene klímy: júl 2019

Osobitný prieskum Eurobarometra o zmene klímy: júl 2017

Osobitný prieskum Eurobarometra o zmene klímy: november 2015

Osobitný prieskum Eurobarometra o zmene klímy: marec 2014

Osobitný prieskum Eurobarometra o zmene klímy: október 2011

Osobitný prieskum Eurobarometra o zmene klímy: december 2009

Osobitný prieskum Eurobarometra o zmene klímy: september 2008