Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Climate Action

Iarmhairtí an athraithe aeráide

Tá tionchar ag an athrú aeráide ar gach réigiún ar domhan. Tá cosaint oighreach na mol ag leá agus tá leibhéal na farraige ag ardú. I réigiúin áirithe tá aimsir fhoircneach agus díle bháistí ag éirí níos coitianta agus i réigiúin eile tá tonnta teasa agus triomach níos foircní ag titim amach. Tá gníomhaíocht ar son na haeráide ag teastáil anois, nó rachaidh na tionchair sin i méid.

Is bagairt an-tromchúiseach é an t-athrú aeráide, agus bíonn tionchar aige ar go leor gnéithe éagsúla dár saol. Anseo thíos, gheobhaidh tú liosta de phríomhiarmhairtí an athraithe aeráide. Cliceáil ar na comharthaí + chun tuilleadh eolais a fháil.

Iarmhairtí nádúrtha

Cad iad iarmhairtí an athraithe aeráide ar an saol nádúrtha?

Bagairtí sóisialta

Cad iad na bagairtí sóisialta a thugann an t-athrú aeráide orainn?

Bagairtí do ghnólachtaí

Cén chaoi a bhfuil an t-athrú aeráide ina bhagairt do ghnó?

Bagairtí críochacha

Conas a théann an t-athrú aeráide i bhfeidhm ar réimsí éagsúla?

Mar is léir duit, is ábhar tromchúiseach é an t-athrú aeráide agus bíonn tionchar aige orainn ar fad. Is féidir é seo a bheith thar a bheith mór, ach níl dea-scéala: Tá réitigh ann. Faigh amach faoina bhfuil ar siúl ag an Aontas Eorpach chun dul i ngleic leis an ngéarchéim aeráide agus conas do chion a dhéanamh freisin.