Skip to main content
Climate Action

Důsledky změny klimatu

Změna klimatu postihuje všechny regiony světa. Ledovce v Arktidě i Antarktidě ustupují, hladina moří stoupá. V některých regionech dochází stále častěji k extrémním povětrnostním jevům a srážkám, zatímco v jiných se lidé potýkají s intenzivnějšími teplotními vlnami a obdobími extrémního sucha. Opatření v oblasti klimatu je proto nutné provádět nyní, jinak se tyto dopady ještě prohloubí.

Změna klimatu je velmi vážnou hrozbou a její důsledky mají dopad na mnoho různých aspektů našeho života. Níže najdete seznam hlavních důsledků změny klimatu. Podrobnější informace zobrazíte kliknutím na znaménko +.

Přírodní důsledky

Jaké jsou důsledky změny klimatu pro přírodu?

Sociální hrozby

Jaké sociální hrozby změna klimatu přináší?

Hrozby pro podniky

Jakou hrozbu představuje změna klimatu pro podnikání?

Územní hrozby

Jak jsou změnou klimatu zasaženy různé oblasti?

Je zřejmé, že změna klimatu je vážnou záležitostí, která se týká nás všech. I přes tento zdrcující fakt pro vás máme dobrou zprávu: existují řešení. Seznamte se s tím, co EU dělá v boji proti klimatické krizi a jak se do tohoto úsilí můžete zapojit i vy.