Skip to main content
Climate Action

EU Action

Fluorinated greenhouse gases

Fluorinated gases (‘F-gases’) are very powerful greenhouse gases found in everyday products such as refrigerators or air conditioning.

Udržateľný kolobeh uhlíka

Uhlík je nielen základným stavebným prvkom života, ale aj našich spoločností a hospodárstiev. Je súčasťou našej DNA, potravín, ktoré konzumujeme, výrobkov, ktoré každodenne používame, palív, z ktorých vyrábame energiu pre naše domovy, vozidlá a továrne, ako aj materiálov, ktoré používame na výstavbu miest.

Transport emissions

Transport represents almost a quarter of Europe's greenhouse gas emissions and is the main cause of air pollution in cities.