Skip to main content
Climate Action

EU Action

Through the European Green Deal, the EU is committed to becoming climate-neutral by 2050 while leaving no one behind. To achieve this goal, we are taking action on multiple fronts.

policy_fluorinated-greenhouse-gases

Fluorinated greenhouse gases

Fluorinated gases (‘F-gases’) are very powerful greenhouse gases found in everyday products such as refrigerators or air conditioning.

Carbon removals

Udržateľný kolobeh uhlíka

Uhlík je nielen základným stavebným prvkom života, ale aj našich spoločností a hospodárstiev. Je súčasťou našej DNA, potravín, ktoré konzumujeme, výrobkov, ktoré každodenne používame, palív, z ktorých vyrábame energiu pre naše domovy, vozidlá a továrne, ako aj materiálov, ktoré používame na výstavbu miest.

policy_forests-and-agriculture

Land use sector

Find out about the crucial role the land use sector plays in fighting climate change, and what the EU is doing in this field.

policy_transport-emissions

Transport

Transport represents almost a quarter of Europe's greenhouse gas emissions and is the main cause of air pollution in cities.

policy_protecting-the-ozone-layer

Ozone layer

Why the ozone layer matters and what we’re doing to protect it.