Przejdź do treści głównej
Climate Action

Przyczyny zmian klimatu

Spalanie paliw kopalnych, wycinanie lasów i hodowla zwierząt gospodarskich w coraz większym stopniu wpływają na klimat i temperaturę Ziemi.

W wyniku tych działań ilość gazów cieplarnianych naturalnie występujących w atmosferze znacznie wrosła, a to wpływa na zwiększenie efektu cieplarnianego oraz globalnego ocieplenia.

Globalne ocieplenie

Lata 2011–2020 były najcieplejszą dekadą w historii, a średnia temperatura na świecie w 2019 r. wyniosła 1,1 °C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Globalne ocieplenie wywołane przez człowieka rośnie obecnie w tempie 0,2 °C na dziesięć lat.

Wzrost o 2 °C w stosunku do temperatury w okresie przedindustrialnym wiąże się z poważnymi negatywnymi skutkami dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i dobrostanu ludzi. Między innymi powoduje znacznie większe ryzyko wystąpienia niebezpiecznych i potencjalnie katastrofalnych zmian w środowisku globalnym.

Z tego powodu społeczność międzynarodowa uznała, że należy utrzymać ocieplenie znacznie poniżej 2 °C i kontynuować działania na rzecz ograniczenia tego wzrostu do 1,5 °C.

Gazy cieplarniane

Główną siłą napędową zmiany klimatu jest efekt cieplarniany. Niektóre gazy w atmosferze działają jak dach szklarni – wprawdzie przepuszczają energię słoneczną „do środka”, ale również zatrzymują część tego promieniowania i powodują globalne ocieplenie.

Wiele z tych gazów cieplarnianych występuje w warunkach naturalnych, jednak działalność człowieka wpływa na zwiększenie obecności niektórych spośród nich w atmosferze, a zwłaszcza:

  • dwutlenku węgla (CO2)
  • metanu
  • podtlenku azotu
  • fluorowanych gazów cieplarnianych.

Dwutlenek węgla pochodzący z działalności człowieka przyczynia się do globalnego ocieplenia w największym stopniu. Do 2020 r. jego stężenie w atmosferze wzrosło do 48 proc. powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej (do 1750 r.).

Inne gazy cieplarniane są emitowane w mniejszych ilościach na skutek działalności człowieka. Metan jest gazem cieplarnianym o większej mocy niż CO2, ale krócej utrzymuje się w atmosferze. Podtlenek azotu, podobnie jak CO2, jest gazem cieplarnianym długożyciowym, który gromadzi się w atmosferze przez dziesięciolecia, a nawet stulecia. Zanieczyszczenia niebędące gazami cieplarnianymi, w tym aerozole, takie jak sadza, mają różne skutki związane z ociepleniem i chłodzeniem, a także są powiązane z innymi kwestiami, takimi jak zła jakość powietrza.

Szacuje się, że w latach 1890–2010 przyczyny naturalne, takie jak zmiany promieniowania słonecznego lub aktywności wulkanicznej, przyczyniły się do ogólnego wzrostu temperatury o mniej niż ±0,1 °C.

Przyczyny wzrostu emisji

  • W wyniku spalania węgla, ropy i gazu powstają dwutlenek węgla i podtlenek azotu.
  • Wycinanie lasów (wylesianie). Drzewa pomagają regulować klimat poprzez pochłanianie CO2 z atmosfery. Kiedy są one wycinane, zmagazynowany w nich węgiel znów trafia do atmosfery, a to przyczynia się do efektu cieplarnianego.
  • Intensywna hodowla zwierząt gospodarskich. Krowy i owce produkują duże ilości metanu podczas trawienia.
  • Nawozy azotowe powodują emisje tlenków azotu.
  • Fluorowane gazy cieplarniane są emitowane z urządzeń i produktów, które wykorzystują te gazy. Mają one bardzo wysoką wydajność cieplną, aż do 23 tys. razy wyższą niż CO2.

Przeciwdziałanie zmianie klimatu

Ponieważ każda tona emitowanego CO2 przyczynia się do globalnego ocieplenia, wszystkie redukcje emisji przyczyniają się do jego spowolnienia. Aby całkowicie powstrzymać globalne ocieplenie, emisje CO2 muszą na całym świecie osiągnąć zerową wartość netto. Ponadto ograniczenie emisji innych gazów cieplarnianych, takich jak metan, może również mieć silny wpływ na spowolnienie globalnego ocieplenia, zwłaszcza w perspektywie krótkoterminowej.

Skutki zmiany klimatu są niezwykle poważne i mają wpływ na wiele aspektów naszego życia. Zarówno przeciwdziałanie zmianie klimatu, jak i przystosowanie się do ocieplającego się świata to główne priorytety UE. Musimy jak najszybciej podjąć działania w dziedzinie klimatu. Informacje o tym, co robi UE w walce z kryzysem klimatycznym.