Skip to main content
Logotip Europske komisije
Climate Action

Uzroci klimatskih promjena

Izgaranje fosilnih goriva, krčenje šuma i uzgoj stoke sve više utječu na klimu i temperaturu Zemlje.

Tim se procesima oslobađaju goleme količine stakleničkih plinova, koji se pridodaju onima koji prirodno postoje u atmosferi, čime se pojačava efekt staklenika i globalno zagrijavanje.

Globalno zagrijavanje

Razdoblje 2011. – 2020. bilo je najtoplije desetljeće otkad postoje mjerenja, a prosječna globalna temperatura 2019. bila je 1,1 °C viša nego u predindustrijsko vrijeme. Globalno zagrijavanje izazvano ljudskim djelovanjem trenutačno iznosi 0,2 °C po desetljeću.

Povećanje od 2 °C u odnosu na temperaturu u predindustrijskom vremenu imat će ozbiljne negativne učinke na prirodni okoliš te zdravlje i dobrobit ljudi, uključujući mnogo veći rizik od opasnih i potencijalno katastrofalnih promjena u globalnom okruženju.

Zbog toga je međunarodna zajednica prepoznala potrebu da se zagrijavanje zadrži znatno ispod 2 °C i da ga se nastoji ograničiti na 1,5 °C.

Staklenički plinovi

Efekt staklenika glavni je uzročnik klimatskih promjena. Neki plinovi u Zemljinoj atmosferi djeluju slično kao staklo u staklenicima – zadržavaju sunčevu toplinu i onemogućavaju da se vrati u svemir – i tako uzrokuju globalno zagrijavanje.

Mnogi od tih stakleničkih plinova prirodno su prisutni, ali zbog ljudskih se aktivnosti u atmosferi povećavaju koncentracije nekih od njih, a posebno:

  • ugljikovog dioksida (CO2)
  • metana
  • dušikova oksida
  • fluoriranih plinova.

CO2 nastao ljudskim djelovanjem najviše doprinosi globalnom zagrijavanju. Njegova je koncentracija u atmosferi 2020. bila 48 % viša nego u predindustrijsko vrijeme (prije 1750.).

Ljudskim djelovanjem nastaju i manje količine drugih stakleničkih plinova. Metan je snažniji staklenički plin nego CO2, ali ima kraći vijek trajanja u atmosferi. Dušikov oksid, kao i CO2, dugotrajan je staklenički plin koji se u atmosferi nakuplja desetljećima, pa čak i stoljećima. Onečišćujući nestaklenički plinovi, uključujući aerosole poput čađe, imaju različite učinke zagrijavanja i hlađenja te su povezani i s drugim problemima kao što je loša kvaliteta zraka.

Procjenjuje se da su ukupnom zagrijavanju od 1890. do 2010. prirodni uzroci, kao što su promjene u sunčevu zračenju i vulkanska aktivnost, doprinijeli manje od ± 0,1 °C.

Uzroci porasta emisija

  • Izgaranjem ugljena, nafte i plina oslobađaju se ugljikov dioksid i dušikov oksid.
  • Krčenje šuma (odšumljavanje) – apsorpcijom CO2 iz atmosfere stabla pomažu pri reguliranju klime. Sječom stabala gubi se taj koristan učinak te se ugljik pohranjen u stablima ispušta u atmosferu i pojačava efekt staklenika.
  • Povećan uzgoj stoke – krave i ovce proizvode velike količine metana dok probavljaju hranu.
  • Iz gnojiva koja sadrže dušik oslobađa se dušikov oksid.
  • Fluorirani plinovi ispuštaju se iz opreme i proizvoda koji ih sadržavaju. Ti plinovi imaju vrlo snažan učinak zagrijavanja, do 23 000 puta veći nego CO2.

Borba protiv klimatskih promjena

Budući da svaka tona emitiranog CO2 ubrzava globalno zatopljenje, svako smanjenje emisija ga usporava. Kako bi se globalno zatopljenje u potpunosti zaustavilo, nužno je postići nultu neto stopu emisija CO2 na svjetskoj razini. Osim toga, i smanjenje emisija drugih stakleničkih plinova, kao što je metan, može snažno utjecati na usporavanje globalnog zatopljenja, posebno u kratkoročnom razdoblju.

Posljedice klimatskih promjena izuzetno su ozbiljne i utječu na mnoge aspekte naših života. Borba protiv klimatskih promjena i prilagodba svijetu koji se zagrijava glavni su prioriteti EU-a. Hitno moramo djelovati u području klime. Saznajte više o koracima koje EU poduzima u borbi protiv klimatske krize.