Skip to main content
Climate Action

EU Action

Cele i strategie w dziedzinie klimatu

UE wyznaczyła sobie cele stopniowej redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2050 r.Główne cele w zakresie klimatu i energii zostały określone w...

Fluorinated greenhouse gases

Fluorinated gases (‘F-gases’) are very powerful greenhouse gases found in everyday products such as refrigerators or air conditioning.

Zrównoważony obieg węgla

Węgiel jest pierwiastkiem warunkującym istnienie życia oraz stanowiącym podstawę funkcjonowania naszych społeczeństw i gospodarek. Jest częścią naszego DNA, żywności, którą spożywamy, produktów, z których codziennie korzystamy, paliw, które zasilają nasze domy, pojazdy i fabryki, materiałów, które wykorzystujemy do budowy miast.

Transport emissions

Transport represents almost a quarter of Europe's greenhouse gas emissions and is the main cause of air pollution in cities.

Ochrona warstwy ozonowej

PolitykaW późnych latach 80. XX wieku w ramach protokołu montrealskiego światowe rządy osiągnęły porozumienie w kwestii ochrony warstwy ozonowej Ziemi...