Skip to main content
Climate Action

EU Action

Cele i strategie w dziedzinie klimatu

UE wyznaczyła sobie cele stopniowej redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2050 r.Główne cele w zakresie klimatu i energii zostały określone w...

Fluorinated greenhouse gases

Fluorinated gases (‘F-gases’) are very powerful greenhouse gases found in everyday products such as refrigerators or air conditioning.

Sustainable carbon cycles

Carbon is the atom of life, of our societies and economies. It is part of our DNA, the food we eat, the products we use every day, the fuels that power our homes, vehicles and factories, the materials we use to build our cities

Transport emissions

Transport represents almost a quarter of Europe's greenhouse gas emissions and is the main cause of air pollution in cities.

Ochrona warstwy ozonowej

PolitykaW późnych latach 80. XX wieku w ramach protokołu montrealskiego światowe rządy osiągnęły porozumienie w kwestii ochrony warstwy ozonowej Ziemi...