Mur għall-kontenut ewlieni
Climate Action

Konsegwenzi tat-tibdil fil-klima

It-tibdil fil-klima jaffettwa r-reġjuni kollha madwar id-dinja. Il-firxiet ta’ silġ polari qed idubu u l-livell tal-baħar qed jogħla. F’xi reġjuni, l-avvenimenti estremi tat-temp u x-xita qed isiru aktar komuni filwaqt li oħrajn qed jesperjenzaw aktar mewġ ta’ sħana estrema u perjodi ta’ nixfa. Neħtieġu azzjoni klimatika issa, inkella dawn l-impatti se jkomplu jintensifikaw.

It-tibdil fil-klima hu theddida serja ħafna, u l-konsegwenzi tiegħu għandhom impatt fuq ħafna aspetti differenti ta’ ħajjitna. Hawn taħt, tista’ ssib lista tal-konsegwenzi ewlenin tat-tibdil fil-klima. Ikklikkja s-sinjali + għal aktar informazzjoni.

Konsegwenzi naturali

consequences_natural

X’inhuma l-konsegwenzi tat-tibdil fil-klima għad-dinja naturali?

Theddid soċjali

consequences_social_threats

X’theddid soċjali jġib miegħu t-tibdil fil-klima?

Theddid għan-negozju

consequences_threats_to_business

It-tibdil fil-klima, kif jirrappreżenta theddida għan-negozju?

Theddid territorjali

consequences_territorial_threats

Kif inhuma affettwati żoni differenti mit-tibdil fil-klima?

Kif tista’ tara, it-tibdil fil-klima hu kwistjoni serja u jaffettwa lilna lkoll. Dan jaf ikun diffiċli tomogħdu, iżda hemm aħbar tajba: jeżistu soluzzjonijiet. Skopri x’qed tagħmel l-UE biex tiġġieled kontra l-kriżi klimatika u kif tista’ taqdi r-rwol tiegħek ukoll.