Skip to main content
Climate Action

EU Action

Fluorinated greenhouse gases

Fluorinated gases (‘F-gases’) are very powerful greenhouse gases found in everyday products such as refrigerators or air conditioning.

Ċikli tal-karbonju sostenibbli

Il-karbonju huwa l-atomu tal-ħajja, tas-soċjetajiet u tal-ekonomiji tagħna. Dan huwa parti mid-DNA tagħna, l-ikel li nieklu, il-prodotti li nużaw kuljum, il-fjuwils li jagħtu l-enerġija lid-djar, il-vetturi u l-fabbriki tagħna, il-materjali li nużaw biex nibnu l-bliet tagħna

Transport emissions

Transport represents almost a quarter of Europe's greenhouse gas emissions and is the main cause of air pollution in cities.