Skip to main content
Climate Action

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Všeobecné informace

Dotazy ohledně klimatických opatření EU vám zodpoví služba Eur ope Direct. Nabízí vám mimo jiné bezplatnou telefonní linku1 00 800 6 7 8 9 10 11, která funguje v celé EU a ve všech jejích úředních jazycích.

Poštovní adresa

EVROPSKÁ KOMISE
GŘ pro oblast klimatu
B-1049 BRUXELLES / BRUSSEL

Registr Unie

Dotazy týkající se registru Unie vám zodpoví příslušný úřad v členském státě, kde máte účet nebo si ho tam chystáte zřídit.

Pracovní příležitosti u Evropské komise

1 Upozornění:

  1. Někteří operátoři mobilních telefonů neumožňují přístup k číslům s předvolbou 00800, případně jej zpoplatňují.
  2. Pokud budete na tuto linku volat z telefonního automatu či hotelu, může vám být v některých případech účtován poplatek.
  3. Z jakékoli země (tedy i mimo EU) můžete volat na číslo +32 2 299 96 96. V takovém případě vám bude účtován poplatek jako za běžný telefonický hovor.