Skip to main content
Climate Action

EU Action

Fluorinated greenhouse gases

Fluorinated gases (‘F-gases’) are very powerful greenhouse gases found in everyday products such as refrigerators or air conditioning.

Udržitelné uhlíkové cykly

Uhlík je základním stavebním kamenem živých organismů, ale i našich společností a ekonomik. Je součástí naší DNA i potravin, které konzumujeme, produktů, které každý den používáme, paliv, z nichž se vyrábí energie pro naše domácnosti a která pohánějí vozidla i stroje v továrnách, a najdeme ho v materiálech, které používáme k výstavbě měst.

Transport emissions

Transport represents almost a quarter of Europe's greenhouse gas emissions and is the main cause of air pollution in cities.