Ugrás a fő tartalomra
Climate Action
KonzultációLezárt

Nyilvános konzultáció a tengeri közlekedésből származó szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó adatok nyomon követésével, jelentésével és ellenőrzésével kapcsolatos szakpoliti

Leírás

Státusz
Lezárt
Indítás dátuma:
Határidő

Célközönség

Please find information in Target group(s) section.

Miért indítottuk ezt a konzultációt?

Cím

Nyilvános konzultáció a tengeri közlekedésből származó szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó adatok nyomon követésével, jelentésével és ellenőrzésével kapcsolatos szakpolitikai megközelítés felülvizsgálatáról

Szakpolitikai terület

éghajlat-politika és közlekedés

Időbeli ütemezés
Célcsoport

A konzultációban minden magánszemély és szervezet részt vehet. Különösen azoknak az érdekelt feleknek a közreműködésére számítunk, akik az Európai Unióban és világszerte tevékenyen részt vesznek a tengeri közlekedésből származó kibocsátások kezelésében, így például:

  1. a hajózási ágazat képviselői – hajótulajdonosok és a hajók üzemeltetéséért általános felelősséggel bíró egyéb szereplők, valamint európai és világszintű szervezeteik képviselői,
  2. a hajók CO2-kibocsátására vonatkozó adatok nyomon követését és jelentését értékelő hitelesítők és a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) adatgyűjtési rendszere szerinti hitelesítés végzésére felhatalmazással rendelkező, elismert szervezetek,
  3. nemzeti akkreditáló testületek, amelyek a hajózás szén-dioxid-kibocsátásának nyomon követési, jelentési és ellenőrzési (MRV) rendszerén belül akkreditációt nyújtanak (elsődleges érdekeltként),
  4. egyéb vállalkozások és szervezetek, többek között rakománytulajdonosok, logisztikai vállalkozások, kikötők, hajógyártók, tengeri berendezéseket gyártók, tengeri szolgáltatók, hajózási kibocsátásban érintett szereplők, tudományos és műszaki szakértők,
  5. civil társadalmi csoportok, amelyek a tengeri közlekedés hatásaival foglalkoznak, így pl. a tudományos élet képviselői, agytrösztök, környezetvédelmi civil szervezetek,
  6. az Európai Gazdasági Térség tagállamai és nem uniós országok, amelyek részt vesznek az EU nyomon követési, jelentéstételi és ellenőrzési rendszerében (EU MRV) vagy az IMO adatgyűjtési rendszerében (IMO DCS).
A konzultáció időtartama

2017. szeptember 8-tól 2017. december 1-ig

A konzultáció célja

A tengeri közlekedésből eredő szén-dioxid-kibocsátások nyomon követéséről, jelentéséről és hitelesítéséről szóló (EU) 2015/757 rendeletet 2015-ben fogadták el, és abban az évben hatályba is lépett. A rendelet Unió-szerte rendszerbe (EU MRV) szervezi a tengeri közlekedésből származó CO2-kibocsátások nyomon követett és ellenőrzött adatainak jelentését. A jelentéstételi rendszer a 2018 januárja utáni tevékenységekre alkalmazandó.

Nemzetközi szinten a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) kidolgozta a globális adatgyűjtési rendszerére (IMO DCS) vonatkozó jogi keretet, és 2017 júliusában elfogadta az adatellenőrzésre és az adatbázis-kezelésre vonatkozó útmutatást.

Figyelembe véve ezeket a fejleményeket, a Bizottság azzal a szándékkal vizsgálja felül a helyzetet, hogy az EU MRV-t az IMO DCS-hez igazítsa, és adott esetben jogalkotási javaslatot nyújtson be az EU MRV releváns módosítására 2018-ban.

E folyamat részeként a nyilvános konzultáció az összes érintett félnek lehetőséget ad arra, hogy kifejezze véleményét, ezzel segítve a rendszerek harmonizálásának hatékonyságát és potenciális hatásait vizsgáló elemzést.

Hogyan lehet részt venni a konzultációban?

Első lépésként tanácsos minden olyan szervezetnek, hálózatnak, platformnak vagy egyéb szerveződésnek, illetve önfoglalkoztató magánszemélynek regisztrálnia magát az átláthatósági nyilvántartásban, amely/aki az uniós döntéshozatal befolyásolását célzó tevékenységet folytat. Ha ezt nem teszik meg, válaszaik a konzultációra beérkező észrevételek elemzése és feldolgozása során külön kategóriát fognak alkotni („nem regisztrált szervezetek/vállalkozások” véleményeként), hacsak a Szerződés rendelkezései értelmében nem minősülnek érdekképviseleti szervezetnek.

Ha az Ön szervezete még nem szerepel az átláthatósági nyilvántartásban, ide kattintva regisztrálhat. További információkat a Bizottság átláthatósági nyilvántartásról szóló weboldalán találhat.

A beérkezett válaszokat közzétesszük az interneten. Kérjük, olvassa el az egyedi adatvédelmi nyilatkozatot, amelyben ismertetjük, hogyan kezeljük személyes adatait és válaszait.

Javasoljuk, hogy a konzultációban az online kérdőív kitöltésével vegyen részt. A válaszadók az online kérdőív kitöltésekor állásfoglalást megfogalmazó vagy egyéb dokumentumot is feltölthetnek. A feltöltött dokumentumokat a válaszokkal együtt közzé fogjuk tenni.

A kérdőív megtekintése
Referenciaanyagok és a témához kapcsolódó egyéb konzultációk
Elérhetőségek

Felelős szervezeti egység: Európai Bizottság, Éghajlatpolitikai Főigazgatóság – B3. egység

E-mail: CLIMA-MRV-SHIPPING-HELPDESKatec [dot] europa [dot] eu (CLIMA-MRV-SHIPPING-HELPDESK[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Postai cím:

European Commission
Directorate-General Climate Action
Unit B3 – International carbon market, aviation and maritime
BU24 (Beaulieulaan/Avenue de Beaulieu 24)
B-1049 Bruxelles
Belgium
A válaszok megjelenítése

A Bizottság a kérdőívre adott válaszokat röviddel a konzultáció után közzé fogja tenni.

A konzultáció eredménye és a további lépések

A Bizottság a konzultációról jelentést készít, melyet röviddel a konzultáció után fog közzétenni.

A személyes adatok védelme Egyedi adatvédelmi nyilatkozat

Részvétel a konzultációban

A konzultációs időszak lezárult Köszönjük, hogy részt vesz felmérésünkben!