Skip to main content
Climate Action

Kapcsolatfelvétel

Kapcsolatfelvétel

Általános információk

Ha szeretne választ kapni kérdéseire az EU éghajlat-politikai intézkedéseiről, vegye fel a kapcsolatot a Europe Direct tájékoztatási szolgálattal, vagy tárcsázza a minden tagállamból ingyenesen hívható 00 800 6 7 8 9 10 11 telefonszámot1 – itt az Ön anyanyelvén beszélő ügyintéző várja kérdéseit.

Postai cím

EUROPEAN COMMISSION
DG Climate Action
B-1049 Bruxelles/Brussel

Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék

Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékkel kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon ahhoz a tagállamhoz, ahol számlája van, illetve ahol számlát kíván nyitni.

Álláslehetőségek az Európai Bizottságnál

1 Felhívjuk figyelmét az alábbiakra:

  1. Egyes mobiltelefon-szolgáltatók nem teszik lehetővé 00800-as számok hívását, vagy díjat számíthatnak fel.
  2. Bizonyos esetekben fizetős telefonról vagy szállodából történő hívások után hívásdíjat számítanak fel.
  3. Bármely országból, beleértve az Európai Unión kívüli országokat is, tárcsázza a +32 2299 96 96-ot. A szokásos hívásdíjak alkalmazandók.