Přejít na hlavní obsah
Climate Action
KonzultaceUzavřeno

Veřejná konzultace o revizi politiky v oblasti monitorování, vykazování a ověřování emisí CO2 z námořní dopravy

Podrobnosti

Status
Uzavřeno
Datum zahájení
Lhůta

Cílová skupina

Please find information in Target group(s) section.

Proč se konzultace koná

Název

Veřejná konzultace o revizi politiky v oblasti monitorování, vykazování a ověřování emisí CO2 z námořní dopravy

Oblasti politiky

Klima, doprava

Plánování agendy
Cílové skupiny

Této konzultace se mohou zúčastnit všichni občané a organizace. Komise uvítá zejména příspěvky od zúčastněných stran, které se aktivně podílejí na řešení problému emisí z námořní dopravy v EU a v celosvětovém měřítku, jako jsou:

  1. odvětví námořní dopravy obecně (majitelé plavidel a další strany, které obecně nesou odpovědnost za provoz lodě, jejich evropská a celosvětová sdružení)
  2. ověřovatelé v rámci systému MVO a organizace oprávněné provádět ověřování v rámci globálního systému pro shromažďování údajů Mezinárodní námořní organizace (IMO)
  3. vnitrostátní akreditační orgány odpovědné za akreditaci v rámci systému MVO (velmi uvítáme)
  4. ostatní podniky/sdružení jako jsou majitelé nákladu a logistické společnosti, přístavy, výrobci lodí a námořního zařízení, poskytovatelé služeb námořní dopravy, strany zainteresované v problematice emisí z námořní dopravy, zástupci vědeckých a technických oborů, atd.
  5. skupiny občanské společnosti skupiny občanské společnosti zabývající se řešením dopadu námořní dopravy, například z akademické obce, expertní skupiny typu „think tank“, nevládní organizace atd.
  6. členské státy EHP a třetí země podílející se na provádění evropského systému MVO nebo systému DCS IMO
Trvání konzultace

Od 8. září do 1. prosince 2017

Cíl konzultace

Nařízení (EU) č. 757/2015 o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy bylo přijato a vstoupilo v platnost v roce 2015. Stanoví celounijní systém pro vykazování ověřených údajů z monitorování emisí CO2 z lodní dopravy (MVO) a vztahuje se na činnosti vykonávané po lednu 2018.

Mezinárodní námořní organizace dokončila na mezinárodní úrovni právní rámec pro svůj globální systém shromažďování údajů (IMO DCS). V červenci 2017 byly přijaty pokyny pro ověřování údajů a správu databází.

V souvislosti s těmito kroky Komise nyní přezkoumává současný stav s cílem sladit systém EU MVO se systémem IMO DCS a v roce 2018 případně předložit legislativní návrh na změnu systému EU MVO.

Konzultace se zúčastněnými stranami v této souvislosti zajistí, aby měly všechny příslušné strany možnost vyjádřit svoje stanovisko a přispět k analýze účinnosti a možných dopadů sblížení systémů.

Jak se zúčastnit

Organizace, sítě, platformy či samostatně výdělečné osoby podílející se na činnosti, jejichž cílem je ovlivnit rozhodovací proces EU, se registrují v rejstříku transparentnosti. Při analýze odpovědí budou příspěvky těch respondentů, kteří nebudou v rejstříku transparentnosti zaregistrováni, zpracovány jako samostatná kategorie „neregistrované organizace/podniky“ . Výjimku tvoří respondenti, kteří jsou považováni za zástupce zúčastněných subjektů v souladu s ustanovením Smlouvy.

Není-li vaše organizace dosud zaregistrována, můžete ji zaregistrovat nyní. Další informace najdete na internetových stránkách rejstříku transparentnosti.

Doručené odpovědi budou zveřejněny na internetu. Nezapomeňte si přečíst zvláštní prohlášení o ochraně soukromí, kde je uvedeno, jak bude s vašimi osobními údaji a vaším příspěvkem nakládáno.

Důrazně doporučujeme, abyste své odpovědi zasílali prostřednictvím našeho online dotazníku. Na konci dotazníku je možné nahrát dokument s doplňujícím textem. Ten bude zveřejněn spolu s odpověďmi z dotazníku.

Zobrazit dotazník
Referenční dokumenty a související konzultace
Kontaktní údaje

Odpovědný útvar: Directorate-General Climate Action - Unit B3

E-mail: CLIMA-MRV-SHIPPING-HELPDESKatec [dot] europa [dot] eu (CLIMA-MRV-SHIPPING-HELPDESK[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Poštovní adresa:

European Commission
Directorate-General Climate Action
Unit B3 – International carbon market, aviation and maritime
BU24 (Beaulieulaan/Avenue de Beaulieu 24)
B-1049 Bruxelles
Belgium
Zobrazit příspěvky

Komise zveřejní příspěvky do konzultace krátce po jejím ukončení.

Výsledky konzultace a další kroky

Zprávu shrnující výsledky konzultace zveřejní Komise krátce po jejím ukončení.

Ochrana osobních údajů Zvláštní prohlášení o ochraně soukromí

Zúčastnit se konzultace

Lhůta pro zasílání odpovědí na tuto konzultaci skončila. Děkujeme vám za vyplnění dotazníku.