Direct la conținutul principal
Climate Action
ConsultareÎncheiate

Consultare publică referitoare la revizuirea politicii privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de CO2 generate de transportul maritim

Detalii

Statut
Încheiate
Data de deschidere
Termen-limită

Public-țintă

Please find information in Target group(s) section.

De ce organizăm consultarea

Titlu

Consultare publică referitoare la revizuirea politicii privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de CO2 generate de transportul maritim

Domenii de politică

Combaterea schimbărilor climatice, transport

Planificarea activităților
Grupuri-țintă

Consultarea se adresează tuturor cetățenilor și organizațiilor. Ne interesează în mod deosebit contribuțiile părților interesate care sunt implicate activ în combaterea emisiilor generate de transportul maritim în UE și în restul lumii, precum:

  1. industria transportului maritim în general (armatorii și alte părți care își asumă responsabilitatea operării navelor, precum și asociațiile europene și internaționale din care fac parte)
  2. verificatorii sistemului MRV (monitorizare, raportare, verificare) în domeniul transportului maritim și organizațiile recunoscute autorizate să desfășoare verificări în baza sistemului global de colectare a datelor al OMI (Organizația Maritimă Internațională)
  3. organismele naționale de acreditare care răspund de acordarea acreditării în baza sistemului MRV în domeniul transportului maritim (interes ridicat)
  4. alte întreprinderi/asociații (de ex. proprietarii de mărfuri, companiile de logistică, porturile, producătorii de nave și de echipamente maritime, furnizorii de servicii maritime, părțile implicate în domeniul emisiilor generate de sectorul maritim, oamenii de știință, experții în tehnologie etc.)
  5. grupurile societății civile care analizează impactul transportului maritim (de ex. mediul academic, grupurile de reflecție, ONG-urile din domeniul protecției mediului etc.)
  6. statele membre SEE și țările terțe implicate în implementarea sistemului MRV al UE și a sistemului de colectare a datelor (SCD) al OMI.
Perioada consultării

8 septembrie - 1 decembrie 2017

Obiectivul consultării

Regulamentul (UE) nr. 757/2015 privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim a fost adoptat și a intrat în vigoare în 2015. El instituie un sistem valabil la nivelul UE pentru raportarea datelor monitorizate și verificate referitoare la emisiile de CO2 generate de sectorul maritim. Sistemul se aplică activităților derulate după ianuarie 2018.

La nivel internațional, Organizația Maritimă Internațională (OMI) a finalizat cadrul juridic pentru sistemul său global de colectare a datelor (SCD) prin adoptarea, în iulie 2017, a orientărilor privind verificarea datelor și gestionarea bazei de date.

Având în vedere aceste evoluții recente, Comisia se ocupă în prezent de revizuirea situației, cu scopul de a alinia sistemul MRV al UE cu SCD al OMI. Dacă va fi nevoie, va prezenta în 2018 o propunere legislativă de modificare a sistemului MRV.

În acest context, consultarea părților interesate va garanta că toate părțile relevante au ocazia de a-și exprima opiniile și de a contribui la analiza eficacității și a potențialului impact al acestei alinieri.

Cum vă puteți trimite contribuția

Organizațiile, rețelele, platformele sau persoanele liber-profesioniste implicate în activități care vizează influențarea procesului decizional al UE ar trebui să se înscrie în Registrul de transparență. Pe durata analizei răspunsurilor la consultare, contribuțiile primite de la respondenții care decid să nu se înregistreze vor fi tratate ca o categorie separată („organizații/întreprinderi neînregistrate”), cu excepția cazului în care respondenții sunt recunoscuți ca părți interesate reprezentative în baza dispozițiilor din tratat.

Dacă organizația din care faceți parte nu figurează în Registru, o puteți înscrie acum. Informații suplimentare, pe pagina de internet a Comisiei consacrată Registrului de transparență.

Contribuțiile primite vor fi publicate pe internet. Este important să citiți declarația specifică de confidențialitate privind modul în care vor fi tratate datele dumneavoastră personale și contribuțiile.

Vă recomandăm să răspundeți prin intermediul chestionarului on-line. Dacă doresc, respondenții vor putea încărca un material, cum ar fi un document de poziție. Acesta va fi publicat împreună cu răspunsul lor.

Chestionar
Documente de referință și alte consultări conexe
Date de contact

Serviciul responsabil: Direcția Generală Politici Climatice – Unitatea B3

E-mail: CLIMA-MRV-SHIPPING-HELPDESKatec [dot] europa [dot] eu (CLIMA-MRV-SHIPPING-HELPDESK[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Adresa poștală:

European Commission
Directorate-General Climate Action
Unit B3 – International carbon market, aviation and maritime
BU24 (Beaulieulaan/Avenue de Beaulieu 24)
B-1049 Bruxelles
Belgia
Vizualizați contribuțiile

Comisia va publica răspunsurile la scurt timp după încheierea perioadei de consultare.

Rezultatele consultării și etapele următoare

Un raport privind consultarea va fi publicat la scurt timp după încheierea perioadei de consultare.

Protecția datelor cu caracter personal Declarație specifică de confidențialitate

Participați la consultare

Perioada de desfășurare a acestei consultări s-a încheiat. Vă mulțumim pentru contribuție!