Siirry pääsisältöön
Climate Action
KuuleminenPäättynyt

Julkinen kuuleminen: Meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista koskevien sääntöjen tarkistaminen

Tiedot

Tila
Päättynyt
Alkamispäivä
Määräaika

Kohderyhmä

Please find information in Target group(s) section.

Kuulemisen tarkoitus

Otsikko

Julkinen kuuleminen: Meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista koskevien sääntöjen tarkistaminen

Politiikan ala(t)

Ilmastotoimet, liikenne

Aloiteluettelon viite
Kohderyhmä(t)

Kuulemiseen voivat osallistua kaikki kansalaiset ja organisaatiot. Kommentteja pyydetään erityisesti sellaisilta sidosryhmiltä, jotka ovat aktiivisesti mukana meriliikenteen päästöjen torjumisessa Euroopan unionissa ja kansainvälisesti, kuten seuraavilta tahoilta:

  1. merenkulkualan toimijat (alusten omistajat ja muut alusten toiminnoista vastaavat toimijat sekä näitä edustavat EU:n tason ja maailmanlaajuiset järjestöt)
  2. EU:n järjestelmän akkreditoidut todentajat ja IMOn tiedonkeruujärjestelmän todentamistoimien suorittajiksi hyväksytyt laitokset
  3. kansalliset akkreditointielimet, jotka vastaavat tarkkailu-, raportointi- ja todentamisjärjestelmään liittyvästä akkreditoinnista (keskeinen intressiryhmä)
  4. muut yritykset ja järjestöt, kuten rahdinomistajat ja logistiikkayritykset, satamat, laivojen valmistajat, merenkulkualan välinevalmistajat, merenkulkualan palveluntarjoajat, meriliikenteen päästöjen kanssa tekemisissä olevat toimijat, tutkijat ja tekniset asiantuntijat
  5. kansalaisyhteiskuntaa edustavat tahot, joiden mielenkiinto kohdistuu meriliikenteen vaikutuksiin (esim. korkeakoulut, ajatushautomot ja ympäristöalan kansalaisjärjestöt)
  6. ETA-maat ja muut EU:n ulkopuoliset maat, jotka osallistuvat EU:n tai IMO:n järjestelmän täytäntöönpanoon
Kuulemisen kesto

8.9.2017-1.12.2017

Kuulemisen tavoite

Asetus (EU) N:o 757/2015 meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta annettiin ja tuli voimaan vuonna 2015. Asetuksella luotiin EU:n laajuinen hiilidioksidipäästöjä koskevien todennettujen tietojen raportointijärjestelmä, jota sovelletaan tammikuusta 2018 alkaen toteutettaviin toimiin.

Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) on saanut valmiiksi oikeudelliset puitteet maailmanlaajuiselle tiedonkeruujärjestelmälleen, ja se antoi heinäkuussa 2017 tietojen todentamista ja tietokantojen hallintaa koskevat suuntaviivat.

Euroopan komissio tarkasteleekin nyt IMOn suuntaviivojen pohjalta EU:n tarkkailu-, raportointi- ja todentamisjärjestelmän tilannetta uudelleen tavoitteenaan yhdenmukaistaa EU:n järjestelmä IMO:n järjestelmää vastaavaksi. Tarvittaessa komissio esittää lainsäädäntöehdotuksen EU:n järjestelmän muuttamiseksi vuonna 2018.

Tässä yhteydessä järjestetään sidosryhmien kuuleminen, jolla varmistetaan, että kaikki asianomaiset osapuolet saavat tilaisuuden ilmaista mielipiteensä ja antaa panoksensa järjestelmien yhdenmukaistamisen tehokkuutta ja mahdollisia vaikutuksia koskevan analyysin laatimiseen.

Kuulemiseen osallistuminen

Organisaatioiden, verkostojen, foorumeiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien, joiden toiminnan tavoitteena on vaikuttaa EU:n päätöksentekomenettelyyn, odotetaan rekisteröityvän EU:n avoimuusrekisteriin. Jos kuulemiseen vastaaja ei ole rekisteröitynyt avoimuusrekisteriin, vastaus käsitellään erikseen rekisteröitymättömien organisaatioiden/yritysten kategoriaan kuuluvana (ellei vastaajaa katsota sidosryhmien edustajaksi EU:n toiminnasta tehdyssä sopimuksessa tarkoitetussa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelussa).

Jos edustamasi organisaatio ei ole vielä rekisteröitynyt avoimuusrekisteriin, voit rekisteröidä sen nyt. Lisätietoa avoimuusrekisteristä

Kuulemiseen saadut vastaukset julkaistaan internetissä. Lue liitteenä olevat tietosuojaperiaatteet huolellisesti. Niissä on tietoa henkilötietojen suojasta ja vastausten käsittelystä.

On erittäin suositeltavaa, että kyselyyn vastataan verkkolomakkeella. Kyselylomakkeen oheen voi myös liittää vastauksia täydentävän kannanoton tai muun asiakirjan. Se julkaistaan yhdessä vastausten kanssa.

Kyselylomake
Viiteasiakirjat ja muut asiaan liittyvät kuulemiset
Yhteystiedot

Kuulemisesta vastaava pääosasto: Ilmastotoimien pääosasto – yksikkö B3

Sähköposti: CLIMA-MRV-SHIPPING-HELPDESKatec [dot] europa [dot] eu (CLIMA-MRV-SHIPPING-HELPDESK[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Postiosoite:

European Commission
Directorate-General Climate Action
Unit B3 – International carbon market, aviation and maritime
BU24 (Beaulieulaan/Avenue de Beaulieu 24)
B-1049 Bruxelles
Belgia
Vastaukset

Komissio julkaisee tähän kuulemiseen annetut vastaukset pian kuulemisjakson päätyttyä.

Kuulemisen tulokset ja seuraavat vaiheet

Kuulemisen päätyttyä vastauksista laaditaan tiivistelmäraportti.

Henkilötietojen suoja Tietosuojaseloste

Vastaa kuulemiseen

Tämän kuulemisen vastausaika on päättynyt. Kiitos palautteesta.