Prejsť na hlavný obsah
Climate Action

Kontakt

Kontakt

Všeobecné informácie

S otázkami o opatreniach EÚ v oblasti klímy sa obráťte na službu Europe Direct alebo zavolajte na bezplatné telefónne číslo 1 00 800 6789 1011 z ktoréhokoľvek miesta v rámci EÚ. Obslúži vás operátor vo vašom jazyku.

Poštová adresa

EURÓPSKA KOMISIA
GR pre oblasť klímy
B-1049 BRUSEL

Register Únie

V prípade otázok týkajúcich sa registra Únie sa obráťte na členský štát, v ktorom máte účet alebo si ho tam chcete otvoriť.

Pracovné miesta v Európskej komisii

1 Upozornenie:

  1. Niektorí operátori mobilných telefónov neposkytujú prístup k číslam 00800 alebo môžu účtovať za prístup poplatok.
  2. Ak budete na toto telefónne číslo volať z telefónneho automatu alebo z hotela, môže vám byť v niektorých prípadoch účtovaný poplatok.
  3. Z ktorejkoľvek krajiny vrátane krajín mimo Európskej únie môžete volať na číslo + 32 2 299 96 96. Bude vám účtovaný poplatok ako za bežný telefonický hovor.