Skip to main content
Climate Action

Susisiekite su mumis

Susisiekite su mumis

Bendroji informacija

Dėl bendrųjų klausimų apie ES klimato politiką kreipkitės į tarnybą Europe Direct arba skambinkite visose ES šalyse veikiančiu nemokamu telefonu1 00 800 6 7 8 9 10 11. Jūs susisieksite su jūsų kalba kalbančiu telefono operatoriumi.

Pašto adresas

EUROPEAN COMMISSION
DG Climate Action
B-1049 BRUSSELS

Sąjungos registras

Jei turite klausimų dėl Sąjungos registro, kreipkitės į valstybę narę, kurioje turite arba norite atidaryti sąskaitą.

Darbas Europos Komisijoje

1 Atkreipkite dėmesį, kad:

  1. kai kurie mobiliojo ryšio operatoriai nesuteikia galimybės skambinti 00 800 kodo numeriais arba tokie skambučiai gali būti mokami,
  2. tam tikrais atvejais gali būti imamas mokestis, jei skambinama taksofonu arba iš viešbučio,
  3. iš bet kurios šalies, įskaitant Europos Sąjungai nepriklausančias šalis, galima skambinti telefonu (+ 32) 2 299 96 96. Taikomi įprasti telefono mokesčiai.