Skip to main content
Climate Action

Võtke meiega ühendust

Võtke meiega ühendust

Üldine teave

ELi kliimameetmeid käsitlevate küsimuste puhul võtke palun ühendust talitusega Europe Direct või helistage mis tahes ELi paigast tasuta telefoninumbril1 00 800 6 7 8 9 10 11. Saate ühendust operaatoriga, kes räägib teie emakeeles.

Postiaadress

EUROOPA KOMISJON
DG Climate Action
B-1049 BRUSSELS

Liidu register

Liidu registriga seotud küsimustes võtke palun ühendust liikmesriigiga, kus teil on konto või kus te soovite selle avada.

Töökohad Euroopa Komisjonis

1 Palume arvesse võtta järgmist:

  1. mõned mobiilsideoperaatorid ei võimalda juurdepääsu 00800 numbritele või võivad küsida tasu neil numbritel helistamise eest.
  2. teatavatel juhtudel võidakse küsida tasu, kui helistate neil numbritel taksofonidest või hotellidest.
  3. Mis tahes riigist, sealhulgas väljaspool ELi asuvatest riikidest, võite helistada numbril (+32) 2 299 96 96. Kehtivad kõne tavahinnad.