Skip to main content
Climate Action

За контакти

За контакти

Обща информация

За въпроси във връзка с действията на ЕС в областта на климата, моля, обърнете се към Europe Direct или позвънете на безплатния1 телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11 от всяка точка на ЕС, за да се свържете с оператор, който говори вашия език.

Пощенски адрес

EUROPEAN COMMISSION
DG Climate Action
B-1049 BRUSSELS

Регистър на ЕС

За въпроси, свързани с Регистъра на ЕС, моля, свържете се с държавата членка, в която имате партида или желаете да откриете такава.

Работа в Европейската комисия

1 Моля, имайте предвид, че:

  1. Някои мобилни оператори не предоставят достъп до номера, започващи с 00800, или таксуват разговорите.
  2. В някои случаи разговорите могат да бъдат таксувани, ако се обаждате от обществени платени телефони или от хотел.
  3. От всяка страна, включително от страни извън Европейския съюз, можете да се обадите на телефон (+ 32) 2 299 96 96. Прилагат се обичайните тарифи за разговорите.