Przejdź do treści głównej
Climate Action

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Informacje ogólne

Odpowiedzi na pytania dotyczące działań UE w dziedzinie klimatu można uzyskać, kontaktując się z Europe Direct lub dzwoniąc pod dostępny we wszystkich państwach członkowskich bezpłatny numer1 00 800 6 7 8 9 10 11 obsługiwany we wszystkich językach urzędowych UE.

Adres pocztowy

EUROPEAN COMMISSION
DG Climate Action
B-1049 BRUSSELS

Rejestr Unii

W przypadku pytań dotyczących rejestru Unii należy skontaktować się z państwem członkowskim, w którym masz lub chcesz otworzyć rachunek.

Możliwości zatrudnienia w Komisji Europejskiej

1 Należy pamiętać, że:

  1. niektórzy operatorzy telefonii komórkowej nie udzielają dostępu do numerów rozpoczynających się od 00800 lub mogą pobierać opłaty,
  2. w niektórych przypadkach opłacie mogą również podlegać połączenia z automatów telefonicznych lub hoteli,
  3. z dowolnego kraju, w tym z krajów spoza Unii Europejskiej, można dzwonić pod numer (+32) 2 299 96 96, płatny według normalnych stawek.