Gå til hovedindholdet
Climate Action
HøringLukkede

Offentlig høring om oprettelsen af innovationsfonden

Detaljer

Status
Lukkede
Startdato
Frist

Målgruppe

Please find information in Target group(s) section.

Derfor ønsker vi at afholde en høring

Titel

Offentlig høring om oprettelsen af innovationsfonden

Politikområde(r)

Klimaindsats

Målgruppe(r)

Alle borgere og organisationer er velkomne til at bidrage til denne høring. Kommissionen vil især gerne høre fra:

  • Interessenter, som er direkte påvirket af Kommissionens forordning, og som har stor interesse i den (som har stor sandsynlighed for at modtage midler): industrier som især stål-, jern-, aluminium- og kobberindustrien, olieraffinering, kemikalieindustrien, biobaserede industrier, papirmasse- og papirindustrien, cement-, kalk-, glas- og keramikindustrien, sektoren for produktion og oplagring af vedvarende energi og industrier og kraftværker, som anvender CCS/CCU.
  • Interessenter, som er indirekte påvirket af Kommissionens forordning, og som har stor interesse i den (som ikke har stor sandsynlighed for at modtage midler, men som har udtrykt interesse i initiativet): Europæiske og nationale industrisammenslutninger, miljø-NGO'er, nationale/regionale myndigheder og EU-institutioner, Den Europæiske Investeringsbank og europæiske/nationale finansielle institutioner og medlemslandene.
  • Den brede offentlighed.
Høringsperiode

15.1.2017 - 10.4.2018

Formålet med høringen
  • Høringen skal give offentligheden og interesserede parter mulighed for at udtrykke deres holdninger til elementer, der er relevante for oprettelsen af innovationsfonden.
  • Den skal indsamle input (bl.a. data og faktuelle oplysninger og ekspertvurderinger) fra industrien, den akademiske verden og andre interesserede parter om særlige elementer, såsom de potentielle støttemodtageres primære innovationsmæssige udfordringer, forventninger og finansieringsbehov, som der bør tages højde for i forbindelse med udformningen af innovationsfonden.
  • Høringen skal desuden sikre, at alle interesserede parter repræsenteres.
Sådan indsender du dit bidrag

Af hensyn til åbenheden beder Kommissionen organisationer, der ønsker at fremsætte bemærkninger i forbindelse med offentlige høringer, om at fortælle Kommissionen og offentligheden, hvem de er, ved at lade sig registrere i åbenhedsregistret og tilslutte sig adfærdskodeksen. Hvis en organisation ikke ønsker at give disse oplysninger, er det Kommissionens erklærede politik at offentliggøre besvarelsen som et individuelt bidrag. (Standarder for høringer findes i KOM(2002) 704, og meddelelsen om opfølgningen af det europæiske åbenhedsinitiativ (ETI) findes i KOM(2007) 127 af 21. marts 2007). Hvis din organisation ikke er registreret, kan du registrere den nu.

Besvarelserne vil blive offentliggjort på internettet. Det er vigtigt, at du læser databeskyttelseserklæringen, der gælder for høringen. Den beskriver, hvordan dine personoplysninger og din besvarelse vil blive behandlet.

Der vil kun blive taget hensyn til besvarelser, der er modtaget gennem vores onlinespørgeskema, og kun disse besvarelser vil indgå i den opsummerende rapport. Onlinespørgeskemaet giver også deltagerne mulighed for at uploade et dokument, f.eks. et holdningsdokument. Dette dokument vil blive offentliggjort sammen med besvarelsen.

Se spørgeskemaet

Der er adgang til spørgeskemaet på EU Survey.

Referencedokumenter og andre relevante høringer
Kontaktoplysninger

E-mail: CLIMA-IF-CONSULTATIONatec [dot] europa [dot] eu (subject: Public%20Consultation%20on%20the%20Establishment%20of%20the%20Innovation%20Fund) (CLIMA-IF-CONSULTATION[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Generaldirektoratet for Klima
Direktoral C (Klimastrategi, EU-rapportering og emissioner fra ikke-kvotebelagte sektorer)
Kontor C3: Arealanvendelse og finansiering af innovation
Europa-Kommissionen
1049 Bruxelles
Belgien
Se besvarelserne
Resultaterne af høringen og næste skridt

Høringsrapporten vil blive offentliggjort, senest 2 måneder efter at høringen er afsluttet.

Høringsrapporten vil også blive afspejlet i den tilhørende konsekvensanalyse og forslaget til den delegerede retsakt, som forventes af blive fremlagt inden udgangen af 2018.

Beskyttelse af personoplysninger Særlig databeskyttelseserklæring

Deltag i høringen

Fristen for at deltage i denne høring er udløbet. Tak for dit bidrag.