Přejít na hlavní obsah
Climate Action
KonzultaceUzavřeno

Veřejná konzultace týkající se zřízení inovačního fondu

Podrobnosti

Status
Uzavřeno
Datum zahájení
Lhůta

Cílová skupina

Please find information in Target group(s) section.

Proč se konzultace koná

Název

Veřejná konzultace týkající se zřízení inovačního fondu

Oblast politiky

Opatření v oblasti klimatu

Cílová skupina

Této konzultace se mohou zúčastnit všichni občané a organizace. Komise uvítá zejména příspěvky od:

  • zúčastněných stran přímo dotčených nařízením Komise a dalších stran, které projeví eminentní zájem (a s největší pravděpodobností využijí poskytované finanční prostředky): zástupců průmyslových odvětví, zejména odvětví produkce oceli a železa, hliníku, mědi, rafinace ropy, chemických látek, papírenské buničiny a papíru, cementu, vápna, skla a keramiky, odvětví založených na biotechnologiích, odvětví výroby energie z obnovitelných zdrojů a jejího skladování a odvětví a elektráren využívajících technologie zachycování a ukládání CO2
  • zúčastněných stran nepřímo dotčených nařízením Komise, které projeví eminentní zájem (přestože pravděpodobně nebudou využívat poskytované finanční prostředky): celoevropských/vnitrostátních odvětvových sdružení, environmentálních nevládních organizací, celostátních/regionálních orgánů a institucí EU, Evropské investiční banky / vnitrostátních a unijních finančních institucí, členských států
  • široké veřejnosti.
Doba trvání konzultace

15.1.2017–10.4.2018

Účel konzultace
  • poskytnout veřejnosti a zúčastněným stranám příležitost vyjádřit názor na aspekty relevantní pro zřízení inovačního fondu
  • shromáždit vstupy (data a fakta, stanoviska odborníků) z odvětví, akademické obce a dalších zúčastněných stran týkající se konkrétních aspektů, jako jsou klíčové výzvy v oblasti inovací, očekávání a potřeby potenciálních příjemců ohledně financování, které je třeba brát v úvahu při koncipování inovačního fondu
  • zajistit, aby byly zastoupeny všechny dotčené a zainteresované strany
Jak vyplnit dotazník

V zájmu transparentnosti žádá Komise organizace, které chtějí v rámci veřejných konzultací předložit své připomínky, aby jí a veřejnosti podaly informace o tom, jaké a čí zájmy zastupují, a to registrací v rejstříku transparentnosti a přijetím souvisejícího kodexu chování. Pokud se organizace rozhodne tyto informace neposkytnout, Komise podle zavedených postupů zařadí její příspěvek mezi příspěvky od jednotlivců. (Konzultační standardy viz COM (2002) 704 a sdělení o opatřeních vyvozených z Evropské iniciativy pro transparentnost viz COM (2007) 127 ze dne 21. března 2007). Není-li vaše organizace dosud registrována, můžete ji zaregistrovat nyní.

Obdržené příspěvky budou zveřejněny na internetu. Zajímá-li vás, jakým způsobem bude nakládáno s vaším příspěvkem a osobními údaji, přečtěte si prosím zvláštní prohlášení o ochraně soukromí platné pro tuto konzultaci.

Pouze odpovědi odeslané prostřednictvím internetového dotazníku budou zohledněny a zařazeny do souhrnné zprávy. Respondenti mají v rámci online dotazníku možnost nahrát doplňující materiály (např. stanovisko), které budou zveřejněny spolu s jejich příspěvkem do konzultace.

Zobrazit dotazník

Dotazník je k dispozici na stránkách EU Survey.

Referenční dokumenty a související konzultace
Kontaktní údaje

E-mail: CLIMA-IF-CONSULTATIONatec [dot] europa [dot] eu (subject: Public%20Consultation%20on%20the%20Establishment%20of%20the%20Innovation%20Fund) (CLIMA-IF-CONSULTATION[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Generální ředitelství pro oblast klimatu
Ředitelství C – Strategie pro oblast klimatu, řízení a emise z neobchodních odvětví
Oddělení C3: Využívání půdy a financování inovací
Evropská komise
B-1049 Brusel
Belgie
Zobrazit příspěvky
Výsledky konzultace a další kroky

Zpráva o konzultaci bude zveřejněna do dvou měsíců od ukončení konzultace.

Zpráva bude též využita při přípravě souvisejícího posouzení dopadů a návrhu aktu v přenesené pravomoci, který by měl být podle plánu předložen do konce roku 2018.

Ochrana osobních údajů Zvláštní prohlášení o ochraně soukromí

Zúčastnit se konzultace

Lhůta pro zasílání odpovědí na tuto konzultaci skončila. Děkujeme vám za vyplnění dotazníku.