Direct la conținutul principal
Climate Action
ConsultareÎncheiate

Consultare publică privind înființarea Fondului pentru inovare

Detalii

Statut
Încheiate
Data de deschidere
Termen-limită

Public-țintă

Please find information in Target group(s) section.

De ce organizăm consultarea

Titlu

Consultare publică privind înființarea Fondului pentru inovare

Domenii de acțiune

Politici climatice

Grup-țintă

Consultarea se adresează tuturor cetățenilor și organizațiilor. Am aprecia în special contribuții de la:

  • Părțile interesate afectate în mod direct de regulamentul Comisieiși care sunt în mod deosebit interesate de fond (care ar putea beneficia de acesta): reprezentați ai industriei din diverse domenii, în special producția de oțel, fier, aluminiu și cupru, rafinarea petrolului, produse chimice și bioindustrii, pastă și hârtie, ciment, var, sticlă și ceramică, producția și stocarea de energie din surse regenerabile, sectoare și centrale electrice care utilizează CSC/CUC.
  • Părțile interesate afectate în mod indirect de regulamentul Comisiei și care sunt în mod deosebit interesate (nu ar putea beneficia de acest fond, dar și-au manifestat interesul față de inițiativă): asociații industriale naționale/europene ale industriei, ONG-uri active în domeniul mediului, autorități naționale/regionale și instituții europene Banca Europeană de Investiții și instituții financiare naționale/europene statele membre ale UE.
  • Publicul larg
Perioada consultării

15.1.2017 - 10.4.2018

Obiectivul consultării
  • Să ofere publicului larg și părților interesate ocazia de a-și exprima punctele de vedere cu privire la elementele relevante pentru instituirea Fondului pentru inovare.
  • Să reunească date și informații concrete, precum și opinii ale experților din sectorul industriei, din mediul academic și alte domenii cu privire la anumite elemente specifice (principalele probleme legate de inovare, așteptările și nevoile de finanțare ale beneficiarilor potențiali) care trebuie să fie luate în considerare în vederea înființării Fondului pentru inovare.
  • Să garanteze că sunt reprezentate toate părțile afectate și toate părțile interesate afectate.
Cum vă puteți trimite contribuția

Pentru a asigura transparența, Comisia Europeană invită organizațiile care doresc să trimită comentarii în cadrul consultărilor publice să ofere, atât Comisiei, cât și publicului larg, informații cu privire la interesele promovate, înscriindu-se înRegistrul de transparențăși acceptândCodul de conduită aferent. Dacă o organizație hotărăște să nu furnizeze aceste informații, politica declarată a Comisiei este să considere contribuția respectivă ca fiind o contribuție individuală. (a se vedea Comunicarea COM (2002) 704 privind standardele de consultare și Comunicarea COM (2007) 127 din 21.3.2007 privind acțiunile întreprinse în aplicarea cărții verzi „Inițiativa europeană în materie de transparență”). Dacă organizația din care faceți parte nu figurează în Registru, o puteți înscrie acum.

Contribuțiile primite vor fi publicate pe internet. Pentru a afla cum vor fi tratate datele personale și contribuția dumneavoastră, este important să citiți declarația specifică de confidențialitate anexată la această consultare.

Vor fi luate în considerare și incluse în rezumat doar răspunsurile primite prin intermediul acestui chestionar on-line. Dacă doresc, respondenții vor putea încărca un material, cum ar fi un document de poziție. Acesta va fi publicat împreună cu răspunsul lor.

Chestionar

Chestionarul este disponibil pe EU Survey.

Documente de referință și alte consultări conexe
Date de contact

E-mail: CLIMA-IF-CONSULTATIONatec [dot] europa [dot] eu (subject: Public%20Consultation%20on%20the%20Establishment%20of%20the%20Innovation%20Fund) (CLIMA-IF-CONSULTATION[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Direcția Generală Politici Climatice
Direcția C (Strategia climatică, guvernanță și emisiile din sectoarele neincluse în schema de comercializare)
Unitatea C3: Utilizarea terenurilor și finanțare pentru inovare
Comisia Europeană
B-1049 Bruxelles
Belgia
Citiți contribuțiile
Rezultatele consultării și etapele următoare

Raportul privind consultarea va fi publicat în termen de 2 de luni de la data încheierii consultării publice.

Raportul privind consultarea se va reflecta, de asemenea, în evaluarea impactului aferentă și în propunerea de act delegat care urmează să fie înaintată până la sfârșitul lui 2018.

Protecția datelor cu caracter personalDeclarație specifică de confidențialitate

Participați la consultare

Perioada de desfășurare a acestei consultări s-a încheiat. Vă mulțumim pentru contribuție!