Skip to main content
Climate Action

EU Action

Fluorinated greenhouse gases

Fluorinated gases (‘F-gases’) are very powerful greenhouse gases found in everyday products such as refrigerators or air conditioning.

Ilgtspējīgi oglekļa aprites cikli

Ogleklis ir dzīvības, mūsu sabiedrības un ekonomikas pamatelements. Tas ir daļa no mūsu DNS, pārtikas, ikdienas priekšmetiem, mēs to izmantojam mājokļu, rūpnīcu un transportlīdzekļu energoapgādē un pilsētām vajadzīgo būvmateriālu ražošanā.

Transport emissions

Transport represents almost a quarter of Europe's greenhouse gas emissions and is the main cause of air pollution in cities.