Skip to main content
Climate Action

EU Action

Through the European Green Deal, the EU is committed to becoming climate-neutral by 2050 while leaving no one behind. To achieve this goal, we are taking action on multiple fronts.

policy_european-green-deal

En europeisk klimatlag

Genom den europeiska klimatlagen omvandlas målen i EU:s gröna giv om att ekonomin och samhället i EU ska bli klimatneutrala till 2050 till bindande...

policy_fluorinated-greenhouse-gases

Fluorinated greenhouse gases

Fluorinated gases (‘F-gases’) are very powerful greenhouse gases found in everyday products such as refrigerators or air conditioning.

Carbon removals

Hållbara kretslopp för kol

Kol är grunden för allt liv och en förutsättning för samhället och ekonomin. Kolatomen finns i våra gener, i maten vi äter, sakerna vi använder varje dag, bränslena som driver våra hem, fordon och fabriker och materialen för att bygga våra städer.

policy_forests-and-agriculture

Land use sector

Find out about the crucial role the land use sector plays in fighting climate change, and what the EU is doing in this field.

policy_transport-emissions

Transport

Transport represents almost a quarter of Europe's greenhouse gas emissions and is the main cause of air pollution in cities.

policy_protecting-the-ozone-layer

Ozone layer

Why the ozone layer matters and what we’re doing to protect it.