Skip to main content
Climate Action

Младежта и климатът

Искаш да научиш повече за изменението на климата и за това какво можеш да направиш по въпроса?

Нашата планета, нашето бъдеще

youth_en.jpg

Разгледай уебсайта Нашата планета, нашето бъдеще, за да се запознаеш с научните знания за изменението на климата, да разбереш какво се случва в ЕС и как всеки от нас може да допринесе за борбата с изменението на климата.

Списание

youth_magazine_en.jpg

Списанието Нашата планета, нашето бъдеще, предназначено за млади хора, е достъпно на всички езици на ЕС.

Викторина

quiz2.jpg

Провери знанията си в областта на климата и енергетиката! Викторините за деца и възрастни са достъпни на всички езици на ЕС и на мандарински китайски.

Настолна игра

citizens_youth_board_bg.jpg

Поиграй на настолната игра за действията в областта на климата, която е достъпна на всички езици на ЕС!