Skip to main content
Climate Action

Feabhsaigh do nósanna siopadóireachta agus itheacháin

Sa lá atá inniu ann, tá rochtain ag go leor againn ar éagsúlacht mhór bia agus táirgí eile. Mar sin féin, gach rud a cheannaímid, ó lítear bainne go péire bróg nua, is gá iad a tháirgeadh – agus cruthaíonn sé sin astaíochtaí CO2. Thairis sin, tá go leor próisis táirgthe ann a dhéanann dochar don chomhshaol agus don aeráid.

Má dhéantar bia a iompar in eitleán ó thaobh amháin den domhan chuig an taobh eile, cruthaíonn sé sin astaíochtaí CO2 atá 1,700 uair níos airde ná an líon a chruthaítear nuair a dhéantar é a iompar 50 km i dtrucail. Cuireann cleachtais foraoiseachta neamh-inbhuanaithe leis an dífhoraoisiú, rud is cúis le thart ar 20% de na hastaíochtaí domhanda CO2 .

Bí cliste agus tú ag siopadóireacht

shopping_01_en
 • Bí éisealach faoi phacáistiú: cruthaíonn pacáistiú plaisteach a lán dramhaíola agus is minic a bhíonn sé deacair é a athchúrsáil. Déan iarracht táirgí pacáistithe a sheachaint agus athlíon táirgí cosúil le seampú.
 • Tóg málaí in-athúsáidte leat le do chuid siopadóireachta a iompar abhaile leat. Agus ceannaigh páipéar leithris agus cistine atá déanta as páipéar athchúrsáilte.
 • Déan do mhachnamh go cúramach sula gceannóidh tú gléas nua. Is é an trealamh dramhaíola leictreach agus leictreonach (TDLL) an chatagóir dramhaíola is mó fás san Aontas Eorpach faoi láthair.
 • An bhfuil troscán don ghairdín nó táirgí eile adhmaid le ceannach agat? Coinnigh súil amach don lipéad FSC nó don lipéadPEFC, a thugann ráthaíocht duit gur baineadh an t-adhmad ar bhealach inbhuanaithe.

Bí cliste ag ithe

  shopping_02_en.gif
  • Ná cuir bia amú. Ná ceannaigh ach an méid atá de dhíth ort, agus coinnigh an fuílleach bia lena úsáid níos déanaí!
  • Smaoinigh ar tháirgí nach bhfuil i séasúr a sheachaint. Má dhéantar bia a shaothrú lasmuigh dá thimpeallacht nádúrtha nó dá ghnáthshéasúr fáis, bíonn an t-uafás uisce, fuinnimh agus acmhainní eile ag teastáil.
  • Nigh do thorthaí agus glasraí i mbabhla seachas iad a ní le huisce reatha ón sconna. Cuir an t-uisce atá fágtha ar do phlandaí.
  • Má itheann tú feoil, úsáid sicín, iasc nó piseánaigh in áit roinnt den fheoil dhearg a itheann tú. Is féidir lorg carbóin do bhéile a laghdú suas le 75% má itheann tú sicín in ionad mairteola.

  Éicilipéad

   shopping_03_en.gif
   eco_label.jpg
   • Tugann Éicilipéad AE aitheantas do tháirgí agus seirbhísí lena ngabhann tionchar laghdaithe ar an gcomhshaol. Coinnigh súil amach dó agus bolgáin solais, glantaigh, ríomhairí nó fearas eile tí á gceannach, nó má tá seomra óstáin á chur in áirithe agat fiú. Tá Éicilipéad AE ar tuairim is 70,000 táirge agus seirbhís anois!