Direct naar de inhoud
Climate Action

Steun van de bevolking voor het klimaatbeleid

Ondanks de COVID-19-pandemie blijven Europeanen zeer bezorgd over klimaatverandering en vinden ze dat overal in de EU maatregelen moeten worden genomen, zo blijkt uit de laatste Eurobarometer-enquête van de Europese Commissie.

Enquête 2021

support_2021_en.jpg

Belangrijkste resultaten

  • De Europese burgers beschouwen klimaatverandering momenteel als het grootste probleem waar de wereld mee wordt geconfronteerd.
  • Meer dan een kwart van de Europeanen (29 %) geeft aan dat ze klimaatverandering (18 %), de achteruitgang van de natuur (7 %) en gezondheidsproblemen als gevolg van vervuiling (4 %) als het grootste probleem zien.
  • 93 % van de EU-burgers vindt klimaatverandering een groot probleem, 78 % zelfs een zeer groot probleem. 90 % van de mensen — en minstens driekwart in elke lidstaat — is van mening dat de broeikasgasemissies tot een minimum moeten worden beperkt en de resterende emissies moeten worden gecompenseerd, om de economie van de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken.
  • 87 % vindt dat de EU ambitieuze doelstellingen moet vaststellen om hernieuwbare energie te stimuleren en de energie-efficiëntie te verbeteren.
  • 87 % van de Europeanen meent dat het aanpakken van klimaatverandering een prioriteit moet zijn om de volksgezondheid te verbeteren.
  • 92 % van de respondenten vindt het belangrijk dat hun nationale regering ambitieuze doelstellingen vaststelt om de hoeveelheid gebruikte hernieuwbare energie te verhogen en 87 % meent dat de overheid de verbetering van de energie-efficiëntie tegen 2030 moet ondersteunen. Tegelijkertijd denkt 75 % dat hun nationale regering niet genoeg doet tegen klimaatverandering.
  • 81 % is van mening dat de overheid meer financiële steun moet verlenen voor de transitie naar schone energie, desnoods door een vermindering van de subsidies voor fossiele brandstoffen.

Meer economische groei en werkgelegenheid

75 % van de Europeanen is het ermee eens dat middelen van het economisch herstelplan moeten worden geïnvesteerd in de nieuwe groene economie. Meer dan acht op de tien respondenten zijn het ermee eens dat het promoten van Europese expertise op het gebied van schone technologieën in landen buiten de EU de EU economisch ten goede kan komen (70 %), terwijl 78 % van mening is dat maatregelen op het gebied van klimaatbescherming het bedrijfsleven in de EU innovatiever en concurrerender zullen maken.

Een grote meerderheid is het ermee eens dat minder invoer van fossiele brandstoffen van buiten de EU de energiezekerheid kan verhogen en de EU economisch voordeel kan opleveren (70 %).

Wat doen de mensen zelf al?

96 % van de respondenten neemt zelf minstens één maatregel tegen klimaatverandering, vooral minder afval produceren en meer recycleren (75 %) en wegwerpproducten vermijden (59 %). Bijna een derde heeft actie ondernomen door de voedingsgewoonten aan te passen, met name door meer biologisch voedsel te kopen en te eten (32 %) en minder vlees te kopen en te eten (31 %).

Aanpassing aan klimaatverandering

Zes op de tien mensen (62 %) — en een meerderheid van de respondenten in op één na alle lidstaten — vinden dat aanpassing aan de negatieve gevolgen van klimaatverandering positieve gevolgen kan hebben voor de burgers in de EU.

Volledig verslag en informatie van de afzonderlijke lidstaten

Lees het volledige verslag (Samenvatting) Lees meer over de houding ten opzichte van klimaatverandering in alle EU-landen:

 

Meer informatie: Persbericht

Vorige enquêtes

Speciale Eurobarometer over klimaatverandering: juli 2019

Speciale Eurobarometer over klimaatverandering: juli 2017

Speciale Eurobarometer over klimaatverandering: november 2015

Speciale Eurobarometer over klimaatverandering: maart 2014

Speciale Eurobarometer over klimaatverandering: oktober 2011

Speciale Eurobarometer over klimaatverandering: december 2009

Speciale Eurobarometer over klimaatverandering: september 2008