Gå direkt till innehållet
Climate Action

Allmänhetens stöd för klimatarbetet

Trots covidpandemin är EU-invånarna mycket oroade över klimatförändringen och stöder klimatarbetet. Det visar en aktuell Eurobarometerundersökning från EU-kommissionen.

2021 års enkät

support_2021_en.jpg

De viktigaste resultaten

  • EU-invånarna anser att klimatförändringarna är det enskilt allvarligaste problemet i världen.
  • På frågan om vilket som är det allvarligaste globala problemet svarade mer än en fjärdedel (29 %) antingen klimatförändringar (18 %), miljöförstöring (7 %) eller hälsoproblem som orsakats av föroreningar (4 %).
  • 93 % av EU-invånarna anser att klimatförändringen är ett allvarligt problem och 78 % ser det som ett mycket allvarligt problem. 90 % – och minst tre av fyra tio deltagare i varje land – anser att växthusgasutsläppen bör minskas så mycket som möjligt, samtidigt som man kompenserar för de resterande utsläppen, så att EU:s ekonomi blir klimatneutral senast 2050.
  • 87 % tycker att EU ska sätta upp ambitiösa mål för att öka mängden förnybar energi och stödja energieffektivitet.
  • 87 % håller med om att klimatarbetet bör prioriteras för att förbättra folkhälsan.
  • 92 % tycker att det är viktigt att det egna landet inför ambitiösa mål för att öka mängden förnybar energi och 87 % anser att regeringen bör stödja insatser för bättre energieffektivitet till 2030. Samtidigt menar 75 % att deras regering inte gör tillräckligt för att motverka klimatförändringarna.
  • 81 % anser att den offentliga sektorn bör satsa mer på övergången till ren energi, även om det innebär minskade subventioner för fossila bränslen.

Bra för ekonomin och jobben

75 % av EU-invånarna håller med om att pengar från den ekonomiska återhämtningsplanen bör investeras i den nya gröna ekonomin. Nästan åtta av tio deltagare tror att EU kan vinna ekonomiskt på att man sprider EU-expertis om ny ren teknik i länder utanför EU (78 %), och lika många tror att klimatåtgärder kommer att göra EU:s näringsliv mer innovativt och konkurrenskraftigt.

En stor majoritet anser att minskad import av fossila bränslen från länder utanför EU kan öka energitryggheten och gynna EU ekonomiskt (70 %).

Engagerade invånare

96 % av deltagarna har själva gjort åtminstone en specifik insats för klimatet, t.ex. genom att minska och återvinna sitt avfall (75 %) och i möjligaste mån minska konsumtionen av engångsartiklar (59 %). Nästan en tredjedel har ändrat sina matvanor och köper och äter mer ekologiskt mat (32 %) och köper och äter mindre kött (31 %).

Klimatanpassning

62 % av deltagarna, och en majoritet i alla EU-länder utom ett, tror att EU:s invånare kan vinna på anpassa sig till de negativa konsekvenserna av klimatförändringarna.

Hela rapporten och opinionen i olika länder

Läs hela rapporten (sammanfattning) Läs om hur man ser på klimatförändringen i olika EU-länder:

 

Läs mer: Pressmeddelande

Tidigare enkäter

Särskild Eurobarometer om klimatförändringar: juli 2019

Särskild Eurobarometer om klimatförändringar: juli 2017

Särskild Eurobarometer om klimatförändringar: november 2015

Särskild Eurobarometer om klimatförändringar: mars 2014

Särskild Eurobarometer om klimatförändringar: oktober 2011

Särskild Eurobarometer om klimatförändringar: december 2009

Särskild Eurobarometer om klimatförändringar: september 2008