Skip to main content
Climate Action

Allmänhetens stöd för klimatarbetet

Trots covidpandemin är EU-invånarna mycket oroade över klimatförändringen och stöder klimatarbetet. Det visar en aktuell Eurobarometerundersökning från EU-kommissionen.

2021 års enkät

support_2021_en.jpg

De viktigaste resultaten

  • EU-invånarna anser att klimatförändringarna är det enskilt allvarligaste problemet i världen.
  • På frågan om vilket som är det allvarligaste globala problemet svarade mer än en fjärdedel (29 %) antingen klimatförändringar (18 %), miljöförstöring (7 %) eller hälsoproblem som orsakats av föroreningar (4 %).
  • 93 % av EU-invånarna anser att klimatförändringen är ett allvarligt problem och 78 % ser det som ett mycket allvarligt problem. 90 % – och minst tre av fyra tio deltagare i varje land – anser att växthusgasutsläppen bör minskas så mycket som möjligt, samtidigt som man kompenserar för de resterande utsläppen, så att EU:s ekonomi blir klimatneutral senast 2050.
  • 87 % tycker att EU ska sätta upp ambitiösa mål för att öka mängden förnybar energi och stödja energieffektivitet.
  • 87 % håller med om att klimatarbetet bör prioriteras för att förbättra folkhälsan.
  • 92 % tycker att det är viktigt att det egna landet inför ambitiösa mål för att öka mängden förnybar energi och 87 % anser att regeringen bör stödja insatser för bättre energieffektivitet till 2030. Samtidigt menar 75 % att deras regering inte gör tillräckligt för att motverka klimatförändringarna.
  • 81 % anser att den offentliga sektorn bör satsa mer på övergången till ren energi, även om det innebär minskade subventioner för fossila bränslen.

Bra för ekonomin och jobben

75 % av EU-invånarna håller med om att pengar från den ekonomiska återhämtningsplanen bör investeras i den nya gröna ekonomin. Nästan åtta av tio deltagare tror att EU kan vinna ekonomiskt på att man sprider EU-expertis om ny ren teknik i länder utanför EU (78 %), och lika många tror att klimatåtgärder kommer att göra EU:s näringsliv mer innovativt och konkurrenskraftigt.

En stor majoritet anser att minskad import av fossila bränslen från länder utanför EU kan öka energitryggheten och gynna EU ekonomiskt (70 %).

Engagerade invånare

96 % av deltagarna har själva gjort åtminstone en specifik insats för klimatet, t.ex. genom att minska och återvinna sitt avfall (75 %) och i möjligaste mån minska konsumtionen av engångsartiklar (59 %). Nästan en tredjedel har ändrat sina matvanor och köper och äter mer ekologiskt mat (32 %) och köper och äter mindre kött (31 %).

Klimatanpassning

62 % av deltagarna, och en majoritet i alla EU-länder utom ett, tror att EU:s invånare kan vinna på anpassa sig till de negativa konsekvenserna av klimatförändringarna.

Hela rapporten och opinionen i olika länder

Läs hela rapporten (sammanfattning) Läs om hur man ser på klimatförändringen i olika EU-länder:

       
at.png
Österrike      
fr.png
Frankrike      
mt.png
Malta
be.png
Belgien
de.png
Tyskland
nl.png
Nederländerna
bg.png
Bulgarien
gr.png
Grekland
pl.png
Polen
hr.png
Kroatien
hu.png
Ungern
pt.png
Portugal
cy.png
Cypern
ie.png
Irland
ro.png
Rumänien
cz.png
Tjeckien
it.png
Italien
sk.png
Slovakien
dk.png
Danmark
lv.png
Lettland
si.png
Slovenien
ee.png
Estland
lt.png
Litauen
es.png
Spanien
fi.png
Finland
lu.png
Luxemburg
se.png
Sverige

 

Läs mer: Pressmeddelande

Tidigare enkäter

Särskild Eurobarometer om klimatförändringar: juli 2019

Särskild Eurobarometer om klimatförändringar: juli 2017

Särskild Eurobarometer om klimatförändringar: november 2015

Särskild Eurobarometer om klimatförändringar: mars 2014

Särskild Eurobarometer om klimatförändringar: oktober 2011

Särskild Eurobarometer om klimatförändringar: december 2009

Särskild Eurobarometer om klimatförändringar: september 2008