Gå direkt till innehållet
Climate Action

Återanvänd och återvinn

Avfall förorenar inte bara luften, grundvattnet och marken, utan orsakar också utsläpp av koldioxid och metan i atmosfären som bidrar till klimatförändringarna.

Vi slänger allt mer och varje år produceras 3 miljarder ton avfall i EU. I genomsnitt återanvänds eller återvinns bara 40 procent av hushållssoporna i EU.

Återanvänd

reuse_01_en
 • Återanvänd papper. Använd baksidan på ett papper i stället för att ta ett nytt när du behöver kladdpapper eller ska skriva en inköpslista.
 • Skänk dina gamla elapparater till skolor och föreningar så att andra kan använda dem.
 • Köp uppladdningsbara batterier som kan användas i flera laddningscykler. Och glöm inte att lämna batterierna till återvinning!
 • Byt, sälj eller skänk kläder, möbler och hushållsgeråd som du inte längre behöver. I stället för att köpa nytt kan du kanske lån, hyra eller köpa begagnade varor.

Återvinn

  reuse_02_en.gif
  • Återvinn för att spara energi och minska utsläppen. Att återvinna en aluminiumburk kan spara 90 procent av den energi som behövs för att tillverka en ny. Genom att återvinna 1 kg papper i stället för att slänga det i soporna undviker man nästan 1 kg koldioxodutsläpp och även en del metanutsläpp.
  • Ta reda på vilka typer av avfall som kan återvinnas där du bor. Sopsortera glas, papper, plast och metall. Återvinningsanläggningarna kan nu ta emot allt fler typer av plast – ta reda på vad som gäller hos dig.
  • Släng inga elapparater. Elektroniska produkter görs av värdefulla resurser och material som kan återvinnas, bland annat metaller, plast och glas, som kräver energi vid utvinning och tillverkning. Ta dem till en lokal återvinningsstation eller till affären där du köpte dem.
  • Lämna ditt gamla bilbatteri för återvinning när du behöver ett nytt. Slitna däck kan också återvinnas.
  • Kompostera. Organiskt avfall – t.ex. från frukt och grönsaker, äggskal eller kaffesump – gör mycket större nytta i en kompost än på en soptipp. I en luftig kompost bryts avfallet ned till ett naturligt gödselmedel. I de vanliga soporna jäser det och släpper ut växthusgasen metan.