Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Climate Action

Βιώσιμοι κύκλοι άνθρακα

Carbon removals

Για να πετύχουμε την κλιματική ουδετερότητα, αναλαμβάνουμε δράση για την απορρόφηση CO2 από την ατμόσφαιρα της Γης. 

Ο άνθρακας είναι το άτομο της ζωής, των κοινωνιών και των οικονομιών μας. Είναι μέρος του DNA μας, της τροφής που καταναλώνουμε, των προϊόντων που χρησιμοποιούμε καθημερινά, των καυσίμων που τροφοδοτούν τα σπίτια, τα οχήματα και τα εργοστάσιά μας, των υλικών που χρησιμοποιούμε για να οικοδομήσουμε τις πόλεις μας Ο άνθρακας ρέει συνεχώς ανάμεσα στην ατμόσφαιρα, τους ωκεανούς, τη βλάστηση και τον φλοιό της Γης, σε μια φυσική αλλά εύθραυστη ισορροπία που βρίσκεται σε κίνδυνο εξαιτίας μιας σειράς από δραστηριότητες: οι εκπομπές από την καύση ορυκτών καυσίμων, τις βιομηχανικές διεργασίες και την αλλαγή της χρήσης γης συσσωρεύονται στους ωκεανούς και αυξάνουν δραματικά τη συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα, τροφοδοτώντας την κλιματική κρίση και την κρίση βιοποικιλότητας. 

Οι απορροφήσεις άνθρακα από τα δάση, τις γεωργικές πρακτικές ή τις τεχνολογικές λύσεις θα διαδραματίσουν ολοένα μεγαλύτερο ρόλο για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και θα αποτελέσουν το κύριο σημείο εστίασης για τις δράσεις που θα αναληφθούν στη συνέχεια, όταν θα χρειαστεί να επιτευχθούν αρνητικές εκπομπές για την ενεργή μείωση της συγκέντρωσης CO2 στην ατμόσφαιρα και τη σταθεροποίηση του κλίματος. 

Βιώσιμοι κύκλοι άνθρακα

Τον Δεκέμβριο του 2021 η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωση με τίτλο «Βιώσιμοι κύκλοι άνθρακα», η οποία καθορίζει ένα σχέδιο δράσης σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αναπτυχθούν βιώσιμες λύσεις ώστε να αυξηθούν οι απορροφήσεις άνθρακα. 

Στην ανακοίνωση επισημαίνονται διάφορες σημαντικές προκλήσεις και προτείνονται βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες δράσεις για την αντιμετώπισή τους. 

  • Ανθρακοδεσμευτική γεωργία: έως το 2028 κάθε διαχειριστής γης θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε επαληθευμένα δεδομένα για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις, ενώ η ανθρακοδεσμευτική γεωργία θα πρέπει να στηρίζει την επίτευξη του προτεινόμενου στόχου για το 2030 για καθαρές απορροφήσεις 310 εκατ. τόνων ισοδύναμου CO2  (Mt CO2eq) στον τομέα της γης, όπως παρουσιάστηκε στη δέσμη του Ιουλίου σχετικά με την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

  • Βιομηχανικός αειφόρος άνθρακας: έως το 2028, κάθε τόνος CO2 που δεσμεύεται, μεταφέρεται, χρησιμοποιείται και αποθηκεύεται από τις βιομηχανίες πρέπει να δηλώνεται και να καταγράφεται βάσει της προέλευσής του. Έως το 2030, τουλάχιστον το 20 % του άνθρακα που χρησιμοποιείται στα προϊόντα πρέπει να προέρχεται από βιώσιμες μη ορυκτές πηγές. Επιπλέον, έως το 2030, 5 εκατομμύρια τόνοι CO2 πρέπει να απορροφώνται ετησίως από την ατμόσφαιρα και να αποθηκεύονται μόνιμα μέσω τεχνολογικών λύσεων. 

Ένα κανονιστικό πλαίσιο για την πιστοποίηση των απορροφήσεων άνθρακα

Τώρα και στο μέλλον, πρέπει να αυξήσουμε τις απορροφήσεις άνθρακα, τόσο στον τομέα της γης όσο και στη βιομηχανία. Η βελτίωση της παρακολούθησης, της καταγραφής και της επαλήθευσης των απορροφήσεων άνθρακα αποτελεί το πρώτο θεμελιώδες βήμα ώστε οι αγορές να αποκτήσουν ευρωστία και να μπορέσουν να καθοριστούν χρήσεις των πιστοποιητικών άνθρακα οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο κανονιστικών ρυθμίσεων. Η ανθρακοδεσμευτική γεωργία και τα βιομηχανικά έργα που επενδύουν σήμερα σε απορροφήσεις άνθρακα θα πρέπει να έχουν την προοπτική ενός μελλοντικού αξιόπιστου πλαισίου λογιστικής καταγραφής και πιστοποίησης που θα διασφαλίζει τη συγκρισιμότητα και την αναγνώριση των επιτόπιων δράσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει. 

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή έχει προτείνει ένα κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την πιστοποίηση των απορροφήσεων άνθρακα. Το πλαίσιο αυτό θα συμβάλει ώστε να διασφαλιστούν ο διαφανής προσδιορισμός της ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας, καθώς και βιομηχανικές λύσεις που απορροφούν αδιαμφισβήτητα τον άνθρακα από την ατμόσφαιρα. 

Οι εργασίες της Επιτροπής σχετικά με το πλαίσιο πιστοποίησης υποστηρίζονται από την ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις απορροφήσεις άνθρακα