Skip to main content
Climate Action
RaadplegingGesloten

Openbare raadpleging over de evaluatie van de ozonverordening

Bijzonderheden

Status
Gesloten
Begindatum
Deadline

Doelgroep

Please find information in Target group(s) section.

Waarom deze raadpleging?

Titel

Evaluatie van de ozonverordening

Beleidsterrein(en)

Klimaatactie

Doelgroep(en)

Deelname aan deze raadpleging stond open voor alle burgers en organisaties.

Zij is een aanvulling op een gerichte raadpleging van ondernemingen en autoriteiten.

Wij stellen met name bijdragen op prijs van:

 • spelers in het bedrijfsleven die zich bezighouden met alternatieven voor ozonafbrekende stoffen
 • brancheorganisaties
 • onderzoeks- en onderwijsinstellingen die zich bezighouden met alternatieven voor ozonafbrekende stoffen
 • lokale, regionale en nationale autoriteiten
 • deskundigen op het gebied van EU-recht en internationaal recht
 • burgers/consumenten
 • niet-gouvernementele organisaties
Raadplegingsperiode

Van 1 juni 2018 tot en met 24 augustus 2018

Doel van de raadpleging

De doelstellingen van deze raadpleging zijn:

 • ervoor zorgen dat alle betrokkenen en belanghebbenden de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan de raadpleging
 • belanghebbenden de mogelijkheid geven hun mening te geven over de uitvoering van de ozonverordening
 • gegevens en standpunten verzamelen om inzicht te krijgen in hoe en waarom de verschillende maatregelen van de verordening al dan niet tot de verwachte resultaten hebben geleid
 • informatie verkrijgen over de ervaringen van de betrokkenen met activiteiten in het kader van de verordening, met name de kosten en baten van de naleving ervan
 • informatie over verzamelde gegevens aanvullen met door de industrie gebruikte alternatieven voor vrijgestelde toepassingen (d.w.z. gebruik als technische hulpstof, voor kritische toepassingen en gebruik in laboratoria)
Hoe kunt u uw bijdrage indienen?

Met het oog op transparantie vraagt de Commissie organisaties die in het kader van openbare raadplegingen opmerkingen willen formuleren, aan de Commissie en het grote publiek informatie te verstrekken over wie en wat ze vertegenwoordigen door zich te registreren in het transparantieregister en de gedragscode van dit register te onderschrijven. Bijdragen van organisaties die deze informatie niet hebben verstrekt, publiceert de Commissie als individuele reacties. (Zie de normen voor raadplegingen, COM (2002) 704, en de mededeling over de follow-up van het ETI, COM (2007) 127). Staat uw organisatie nog niet in het register, dan kunt u zich nu inschrijven.

De Commissie houdt rekening met de ontvangen bijdragen en vat deze samen in een verslag. U kunt samen met uw antwoorden een ander document zoals een standpuntennota indienen. Dit document zal samen met de antwoorden op de vragen worden gepubliceerd.

De ontvangen bijdragen worden online gepubliceerd. Lees de specifieke privacyverklaring voor deze raadpleging als u wilt weten hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en uw bijdrage.

Naar de vragenlijst
Referentiedocumenten en verwante raadplegingen
Contactgegevens

Directoraat-generaal Klimaatactie, Eenheid A2 — Klimaatfinanciering, Mainstreaming, Protocol van Montreal

E-mail: clima-ods@ec.europa.eu

Postadres:

Europese Commissie
Directoraat-generaal Klimaatactie
Eenheid A2 - Klimaatfinanciering, Mainstreaming, Protocol van Montreal
B-1049 Brussel
België
Bekijk de bijdragen
Resultaten van de raadpleging en vervolgstappen
Bescherming van persoonsgegevensSpecifieke privacyverklaring

Meedoen aan raadpleging

De termijn om deel te nemen aan deze raadpleging is verstreken. Hartelijk dank voor uw bijdrage.