Skip to main content
Climate Action
KonzultációLezárt

Nyilvános konzultáció az ózonrendelet értékeléséről

Leírás

Státusz
Lezárt
Indítás dátuma:
Határidő

Célközönség

Please find information in Target group(s) section.

Miért indítottuk ezt a konzultációt?

Cím

Az ózonrendelet értékelése

Szakpolitikai terület(ek)

Éghajlat-politika

Célcsoport(ok)

A nyilvános konzultációban minden magánszemély és szervezet részt vehetett.

A nyilvános konzultációt egy célzott konzultáció előzte meg, melynek során vállalatok és hatóságok fejtették ki véleményüket és közöltek információkat.

Különösen a következők közreműködésére számítunk:

 • az ózonkárosító anyagok alternatíváival foglalkozó ipari szereplők,
 • vállalkozói szövetségek,
 • az ózonkárosító anyagok alternatíváival foglalkozó kutató vagy oktatási intézmények,
 • helyi, regionális vagy tagállami hatóságok,
 • az uniós és a nemzetközi jog szakértői,
 • magánszemélyek/fogyasztók,
 • nem kormányzati szervezetek.
A konzultáció időtartama

2018. június 1. – 2018. augusztus 24.

A konzultáció célja

A konzultáció konkrét célja, hogy:

 • garantálja az összes érintett és érdekelt részvételét az értékelésben,
 • biztosítsa az érintetteknek, hogy visszajelzést adhassanak az ózonrendelet végrehajtásáról,
 • összegyűjtse azokat az adatokat és véleményeket, amelyek segítenek megállapítani, hogy a rendelet különböző intézkedései miért és hogyan (nem) vezettek eredményre,
 • információkat gyűjtsön a rendeletet betartó érdekeltek tapasztalatairól, különösen a rendelet betartásának költségeiről és előnyeiről,
 • kiegészítse a rendelkezésre álló adatokat az alternatívák mentesség alá eső ipari felhasználásáról (pl. reakcióközegként történő felhasználás, kritikus felhasználás és laboratóriumi felhasználás).
Hogyan lehet részt venni a konzultációban?

Az átláthatóság érdekében a Bizottság arra kéri a szervezeteket, amelyek részt kívánnak venni a konzultációban, hogy jelezzék a Bizottság és a nyilvánosság felé, kit és milyen érdekeket képviselnek, és ebből a célból regisztrálják magukat az átláthatósági nyilvántartásban, továbbá fogadják el a nyilvántartott szervezetekre vonatkozó magatartási kódexet. Amennyiben egy szervezet úgy dönt, hogy a fenti kérésnek nem tesz eleget, a Bizottság – a nyilvános konzultációk esetében következetesen alkalmazott eljárásával összhangban – a szervezet hozzászólását az egyéni hozzászólások között teszi közzé (Konzultációs minimumkövetelmények, COM(2002) 704 és a Bizottság közleménye az európai átláthatósági kezdeményezésről szóló zöld könyvet követő intézkedésekről, COM(2007) 127, 2007. március 21.). Ha az Ön szervezete még nem szerepel az átláthatósági nyilvántartásban, ide kattintva regisztrálhat.

Csak az online beküldött kérdőíveken szereplő válaszokat fogjuk figyelembe venni és feltüntetni az összefoglaló jelentésben. A válaszadók az online kérdőív kitöltésekor állásfoglalást megfogalmazó vagy egyéb dokumentumot is feltölthetnek. A feltöltött dokumentumot a válaszokkal együtt közzé fogjuk tenni.

A Bizottság a beérkezett válaszokat az interneten közzéteszi. Kérjük, olvassa el a csatolt egyedi adatvédelmi nyilatkozatot, amelyben tájékoztatjuk arról, hogyan kezeljük személyes adatait és válaszait.

A kérdőív megtekintése
Referenciaanyagok és a témához kapcsolódó egyéb konzultációk
Kapcsolatfelvétel

Éghajlatpolitikai Főigazgatóság (DG CLIMA), A2. egység: Az éghajlatváltozás elleni küzdelem finanszírozása, szempontérvényesítés, Montreáli Jegyzőkönyv

E-mail-cím: clima-ods@ec.europa.eu

Postai cím:

European Commission
Directorate-General Climate Action
Unit A2 - Climate Finance, Mainstreaming, Montreal Protocol
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgium
A hozzászólások megtekintése
A konzultáció eredménye és a további lépések
A személyes adatok védelmeEgyedi adatvédelmi nyilatkozat

Részvétel a konzultációban

A konzultációs időszak lezárult Köszönjük, hogy részt vesz felmérésünkben!