Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Climate Action
ΔιαβούλευσηΚλειστές

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αξιολόγηση του κανονισμού για το όζον

Λεπτομέρειες

Καθεστώς
Κλειστές
Ημερομηνία έναρξης
Προθεσμία

Στοχευόμενο κοινό

Please find information in Target group(s) section.

Γιατί διεξάγουμε τη δημόσια διαβούλευση

Τίτλος

Αξιολόγηση του κανονισμού για το όζον

Τομέας/-είς πολιτικής

Δράση για το κλίμα

Στοχευόμενες ομάδες

Σ΄αυτή τη δημόσια διαβούλευση μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες και οι οργανώσεις.

Διεξάγεται σε συνέχεια στοχευμένης διαβούλευσης, στο πλαίσιο της οποίας συγκεντρώθηκαν απόψεις και στοιχεία από επιχειρήσεις και αρχές.

Καλούνται να συμμετάσχουν κυρίως οι εξής:

 • φορείς του τομέα προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα ουσιών οι οποίες καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος
 • επιχειρηματικές ενώσεις
 • ερευνητικά/ εκπαιδευτικά ιδρύματα που ασχολούνται με υποκατάστατα ουσιών οι οποίες καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος
 • τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές αρχές
 • νομικοί εμπειρογνώμονες ειδικευμένοι στο ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο
 • πολίτες/καταναλωτές
 • μη κυβερνητικές οργανώσεις
Περίοδος της διαβούλευσης

Από την 1η Ιουνίου 2018 έως τις 24 Αυγούστου 2018

Στόχος της διαβούλευσης

Στόχοι της διαβούλευσης είναι οι εξής:

 • να διασφαλιστεί ότι όλα τα ενδιαφερόμενα και θιγόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη διαβούλευση·
 • να δοθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για το όζον·
 • να συγκεντρωθούν στοιχεία και απόψεις προκειμένου να γίνει κατανοητό πώς και γιατί τα διάφορα μέτρα του κανονισμού έχουν ή δεν έχουν οδηγήσει στα αναμενόμενα αποτελέσματα·
 • να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία των ενδιαφερομένων μερών που έχουν ενεργήσει σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, ιδίως όσον αφορά το κόστος και τα οφέλη της συμμόρφωσης·
 • να συμπληρωθούν τα συγκεντρωθέντα δεδομένα με πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα από τη βιομηχανία για εξαιρούμενες χρήσεις (π.χ. χρήση ως μέσο επεξεργασίας, εργαστηριακή χρήση και χρήση κρίσιμης σημασίας).
Πώς να υποβάλετε τις απαντήσεις σας

Για λόγους διαφάνειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τις οργανώσεις που επιθυμούν να υποβάλλουν σχόλια στο πλαίσιο δημόσιων διαβουλεύσεων να δημοσιοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο ευρύ κοινό πληροφορίες σχετικά με το ποιον και τι εκπροσωπούν, μέσω της εγγραφής τους στο Μητρώο Διαφάνειας και της αποδοχής του σχετικού κώδικα δεοντολογίας. Εάν μια οργάνωση αποφασίσει να μην παράσχει τις εν λόγω πληροφορίες, αποτελεί διακηρυγμένη πολιτική της Επιτροπής να κατατάσσει τις απαντήσεις της στις ατομικές απαντήσεις. (Προδιαγραφές διαβουλεύσεων, βλ. COM (2002) 704, και ανακοίνωση σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής της Πράσινης Βίβλου «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια, βλ COM (2007) 127 της 21/03/2007). Εάν η οργάνωσή σας δεν είναι εγγεγραμμένη, έχετε τη δυνατότητα να την εγγράψετε τώρα.

Θα ληφθούν υπόψη και θα συμπεριληφθούν σε συνοπτική έκθεση μόνον οι απαντήσεις που θα δοθούν μέσω του διαδικτυακού ερωτηματολογίου, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να τηλεφορτώσουν ένα έγγραφο, π.χ. έγγραφο θέσης. Το έγγραφο αυτό θα δημοσιευτεί μαζί με τις απαντήσεις.

Οι απαντήσεις που θα ληφθούν θα δημοσιευτούν στο διαδίκτυο. Είναι σημαντικό να διαβάσετε τη δήλωση περί απορρήτου, που επισυνάπτεται στην παρούσα διαβούλευση, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα και οι απαντήσεις σας.

Δείτε το ερωτηματολόγιο
Έγγραφα αναφοράς και άλλες συναφείς διαβουλεύσεις
Στοιχεία επικοινωνίας

Γενική διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα - Μονάδα A2 - Χρηματοδότηση για το κλίμα, ενσωμάτωση, πρωτόκολλο του Μόντρεαλ

E-mail: clima-ods@ec.europa.eu

Ταχυδρομική διεύθυνση:

European Commission
Directorate-General Climate Action
Unit A2 - Climate Finance, Mainstreaming, Montreal Protocol
B-1049 Bruxelles
Βέλγιο
Δείτε τις απαντήσεις
Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενες ενέργειες
Προστασία των προσωπικών δεδομένωνΕιδική δήλωση περί απορρήτου

Πάρτε μέρος στη διαβούλευση

Η περίοδος συμμετοχής στην εν λόγω διαβούλευση έχει λήξει. Ευχαριστούμε για το μήνυμά σας.