Skip to main content
Climate Action
ApspriešanaSlēgts(-i)

Sabiedriskā apspriešana par Inovācijas fonda izveidi

Sīkāka informācija

Statuss
Slēgts(-i)
Sākuma datums
Termiņš

Mērķauditorija

Please find information in Target group(s) section.

Kāpēc tiek rīkota apspriešana

Nosaukums

Sabiedriskā apspriešana par Inovācijas fonda izveidi

Politikas jomas

Klimata politika

Mērķgrupa

Apspriešanā tiek aicināti piedalīties visi iedzīvotāji un organizācijas. Jo īpaši gaidām atbildes no šādām personām:

  • ieinteresētās personas, kuras skar Komisijas regula, un īpaši ieinteresētās personas (tās, kuras varētu gūt labumu no finansējuma): rūpniecības nozares, jo īpaši tērauda, dzelzs, alumīnija, vara ieguve un apstrāde, naftas rafinēšana, ķīmisko produktu un biotehnoloģiskā ražošana, celulozes un papīra ražošana, cements, kaļķis, stikla un keramikas izstrādājumi, atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošana un uzglabāšana un rūpniecības nozares vai elektrostacijas ar CO2 piesaistīšanu un uzglabāšanu vai piesaistīšanu un utilizāciju (CCS/CCU);
  • ieinteresētās personas, kuras netieši skar Komisijas regula, un īpaši ieinteresētās personas (tās, kuras varētu negūt labumu no finansējuma, bet kuras paudušas interesi par iniciatīvu): Eiropas un valstu līmeņa rūpniecības apvienības, vides NVO, valsts iestādes, reģionu iestādes un ES iestādes; Eiropas Investīciju banka un ES līmeņa un valstu finanšu iestādes; dalībvalstis;
  • plaša sabiedrība.
Apspriešanas periods

15.01.2017.–10.04.2018.

Apspriešanas mērķis
  • Dot plašai sabiedrībai un ieinteresētajām personām iespēju paust savu viedokli par svarīgiem elementiem, kas saistīti ar Inovācijas fonda izveidi;
  • savākt informāciju (datus un faktuālu informāciju, ekspertu viedokli) no rūpniecības nozarēm, akadēmiskajām aprindām un citām ieinteresētajām personām par konkrētiem specifiskiem elementiem — tādiem kā galvenās problēmas inovācijas jomā, potenciālo beneficiāru finansējuma vajadzības un intereses —, kas ir jāņem vērā Inovācijas fonda izstrādē,
  • lai garantētu, ka ir pārstāvētas visas skartās un ieinteresētās personas.
Kā iesniegt atbildes

Pārredzamības interesēs Komisija aicina organizācijas, kas vēlas piedalīties sabiedriskajās apspriešanās, sniegt Komisijai un atklātībai visu attiecīgo informāciju par sevi un pārstāvētajām personām, reģistrējoties Pārredzamības reģistrāun apņemoties ievērot tā ētikas kodeksu. Ja kāda organizācija nolemj nesniegt šādu informāciju, Komisija saskaņā ar savu paziņoto politiku attiecīgo atbildi uzskatīs par individuālu atbildi. (Apspriešanām piemērojamie noteikumi: COM (2002) 704; paziņojums par turpmākajiem pasākumiem pēc Zaļās grāmatas “Eiropas pārredzamības iniciatīva”:COM (2007) 127, 21.3.2007.). Ja jūsu organizācija nav reģistrēta, jums ir iespēja reģistrēties tagad.

Saņemtās atbildes tiks publicētas internetā. Uzmanīgi izlasiet apspriešanai pievienoto īpašo paziņojumu par privātumu, lai uzzinātu, kā apstrādās jūsu personas datus un sniegtās atbildes.

Vienīgi tās atbildes, kas iesniegtas, izmantojot tiešsaistes aptaujas anketu, tiks izskatītas un iekļautas atbilžu kopsavilkumā. Tiešsaistes anketa dod dalībniekiem iespēju augšupielādēt dokumentu, piemēram, lai paustu savu viedokli. Šo dokumentu publicēs kopā ar atbildēm.

Skatīt aptaujas anketu

Anketa ir pieejama vietnē “EU Survey”.

Atsauces dokumenti un citas, saistītas apspriešanas
Kontaktinformācija

E-pasts: CLIMA-IF-CONSULTATION@ec.europa.eu

Klimata politikas ģenerāldirektorāts
Direktorāts C (Stratēģija klimata jomā, pārvaldība un emisijas no sektoriem, ko neaptver emisijas kvotu tirdzniecības sistēma)
C3 nodaļa: “Zemes izmantošana un finansējums inovācijai”
Eiropas Komisija
B-1049 Brisele
Beļģija
Iesniegtās atbildes
Apspriešanas rezultāti un turpmākie pasākumi

Apspriešanas ziņojums tiks publicēts divu mēnešu laikā pēc apspriešanas beigām.

To arī ņems vērā atbilstošajā ietekmes novērtējumā un deleģētā akta priekšlikumā, kuru plānots iesniegt 2018. gada beigās.

Personas datu aizsardzībaĪpašais paziņojums par privātumu

Piedalīties apspriešanā

Atbilžu iesniegšanas termiņš šai aptaujai ir beidzies. Pateicamies par sniegto ieguldījumu.