Skip to main content
Climate Action
KonsultacijosBaigėsi

Viešos konsultacijos dėl Inovacijų fondo sukūrimo

Išsamūs duomenys

Būsena
Baigėsi
Pradžios data
Terminas

Tikslinė auditorija

Please find information in Target group(s) section.

Kodėl rengiame konsultacijas?

Pavadinimas

Viešos konsultacijos dėl Inovacijų fondo sukūrimo

Politikos sritis (-ys)

Klimato politika

Tikslinė (-ės) grupė (-ės)

Šiose konsultacijose gali dalyvauti visi piliečiai ir organizacijos. Ypač tikimasi, kad atsiliepimų pateiks:

  • labai suinteresuoti subjektai, kuriems Komisijos reglamentas daro tiesioginį poveikį (ir kurie, labai tikėtina, pasinaudos finansavimu): pramonės, ypač plieno, geležies, aliuminio, vario, naftos perdirbimo, cheminių medžiagų ir biologinės pramonės, plaušienos ir popieriaus, cemento, kalkių, stiklo ir keramikos, atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos ir kaupimo pramonės, atstovai, taip pat pramonės sektorių ir (arba) elektrinių, kurie naudoja anglies dioksido surinkimo ir saugojimo (CCS), anglies dioksido surinkimo ir panaudojimo (CCU) technologijas, atstovai;
  • labai suinteresuoti subjektai, kuriems Komisijos reglamentas daro netiesioginį poveikį (ir kurie greičiausiai nepasinaudos finansavimu, bet pareiškė susidomėjimą iniciatyva): ES ir nacionalinės pramonės asociacijos, aplinkos srities NVO, nacionalinės ir regionų valdžios institucijos bei ES institucijos; Europos investicijų bankas, ES ir nacionalinės finansų įstaigos; valstybės narės;
  • visuomenė.
Konsultacijų laikotarpis

Nuo 2017-1-15 iki 2018-4-10

Konsultacijų tikslas
  • Suteikti visuomenei ir suinteresuotiesiems subjektams galimybę pareikšti nuomonę dėl svarbių Inovacijų fondo sukūrimo aspektų.
  • Surinkti informacijos (duomenų ir faktinės informacijos, ekspertų nuomonių) iš pramonės, akademinės bendruomenės ir kitų suinteresuotųjų subjektų konkrečiais aspektais, tokiais kaip pagrindiniai su inovacijomis susiję uždaviniai, lūkesčiai ir galimų naudos gavėjų finansavimo poreikiai, į kuriuos reikia atsižvelgti formuojant Inovacijų fondą.
  • Užtikrinti, kad būtų atstovaujama visiems paveiktiems ir suinteresuotiems subjektams.
Atsiliepimų teikimo tvarka

Skaidrumo sumetimais Komisija ragina organizacijas, kurios nori pateikti pastabų per viešas konsultacijas, jai ir plačiajai visuomenei suteikti informacijos apie tai, kam jos atstovauja. Tam jos turėtų užsiregistruoti Skaidrumo registre ir įsipareigoti laikytis jo elgesio kodekso. Jeigu organizacija nusprendžia neteikti šios informacijos, Komisija pagal nustatytą tvarką šiuos atsakymus priskiria prie asmeninių nuomonių. (Konsultacijų standartai, žr. COM(2002) 704, ir 2007 m. kovo 21 d. Komunikatas dėl tolesnių veiksmų dėl Europos skaidrumo iniciatyvos, žr. COM (2007) 127.)Jeigu jūsų organizacija neužregistruota, galite ją užregistruoti dabar.

Gauti atsiliepimai bus skelbiami internete. Svarbu perskaityti prie šių konsultacijų dokumento pridėtą specialų pareiškimą apie privatumo apsaugą, kuriame pateikiama informacija, kaip bus tvarkomi jūsų asmens duomenys ir naudojamos nuomonės.

Bus atsižvelgiama tik į naudojantis internetiniu klausimynu pateiktus atsakymus. Tik jie bus įtraukti į apibendrinamąją ataskaitą. Užpildęs internetinį klausimyną respondentas gali įkelti dokumentą, pavyzdžiui, pozicijos dokumentą. Tas dokumentas bus skelbiamas kartu su atsakymais.

Klausimynas

Klausimynas pateikiamas svetainėje „EU Survey“.

Susiję dokumentai ir kitos šios srities konsultacijos
Kontaktiniai duomenys

E. paštas CLIMA-IF-CONSULTATION@ec.europa.eu

Klimato politikos generalinis direktoratas
C direktoratas („Kovos su klimato kaita strategija, valdymas ir ne prekybos sektorių išmetamieji teršalai“)
C3 skyrius. Žemės naudojimas ir inovacijų finansavimas
Europos Komisija
B-1049 Briuselis
Belgija
Atsiliepimų peržiūra
Konsultacijų rezultatai ir tolesni veiksmai

Konsultacijų ataskaita bus paskelbta per 2 mėnesius nuo viešų konsultacijų pabaigos.

Į viešų konsultacijų ataskaitą taip pat bus atsižvelgta susijusiame poveikio vertinime ir deleguotojo akto pasiūlyme, kurį planuojama pateikti iki 2018 m. pabaigos.

Asmens duomenų apsaugaSpecialus pareiškimas apie privatumo apsaugą

Dalyvaukite konsultacijose

Šių konsultacijų nuomonių teikimo laikotarpis baigėsi. Dėkojame, kad dalyvaujate mūsų apklausoje.