Skip to main content
Climate Action
KonzultációLezárt

Nyilvános konzultáció az innovációs alap létrehozásáról

Leírás

Státusz
Lezárt
Indítás dátuma:
Határidő

Célközönség

Please find information in Target group(s) section.

Miért indítottuk ezt a konzultációt?

Cím

Nyilvános konzultáció az innovációs alap létrehozásáról

Szakpolitikai terület(ek)

Éghajlat-politika

Célcsoport(ok)

A konzultációban minden magánszemély és szervezet részt vehet. Különösen a következők közreműködésére számítunk:

  • a bizottsági rendelet által közvetlenül érintett érdekeltekés potenciális érdekeltek (akik valószínűleg részesülni fognak az alap forrásaiból): az ipari szereplők, kiváltképp az acél-, a vas-, az alumínium- vagy a rézgyártás, az olajfinomítás, a vegyipar, a bioalapú termékek előállítása, a papírrost- és papírgyártás, a cement- és mészgyártás, az üveg- és kerámiagyártás, a megújulóenergia-előállítás és -tárolás, valamint a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás, illetve -hasznosítás területén tevékeny ipari szereplők;
  • a bizottsági rendelet által közvetve érintett érdekeltek és potenciális érdekeltek (akik valószínűleg nem fognak részesülni az alap forrásaiból, de kifejezték érdeklődésüket a kezdeményezés iránt): uniós/országos ipari egyesületek, környezetvédelmi NGO-k, országos/regionális hatóságok és uniós intézmények, Európai Beruházási Bank, uniós/országos pénzügyi intézmények, tagállamok;
  • a széles nyilvánosság.
A konzultáció időtartama

2018. január 15. – 2018. április 10.

A konzultáció célja
  • A Bizottság képet szeretne alkotni arról, hogyan vélekednek az érdekelt szervek és magánszemélyek az innovációs alap létrehozásával kapcsolatos kérdésekről, s e célból indította ezt a nyilvános konzultációt.
  • Releváns adatokat és tényszerű információkat, valamint szakértői véleményeket kívánunk begyűjteni az érintett iparágak és a tudományos élet szereplőitől és más érdekeltektől konkrét kérdésekről, pl. az innovációval kapcsolatos fő kihívásokról, a lehetséges kedvezményezettek elvárásairól és finanszírozási szükségleteiről. Ezek az információk értékes adalékként fognak szolgálni munkatársainknak az innovációs alap megtervezéséhez és kialakításához.
  • Biztosítani kívánjuk, hogy az érdekeltek és a téma iránt érdeklődők minél nagyobb számban kifejezzék véleményüket a létrehozandó alappal kapcsolatban.
Hogyan lehet részt venni a konzultációban?

Az átláthatóság érdekében a Bizottság arra kéri a szervezeteket, amelyek részt kívánnak venni a konzultációban, hogy jelezzék a Bizottság és a nyilvánosság felé, kit és milyen érdekeket képviselnek, és ebből a célból regisztrálják magukat az átláthatósági nyilvántartásban, továbbá fogadják el a nyilvántartott szervezetekre vonatkozómagatartási kódexet. Amennyiben egy szervezet úgy dönt, hogy a fenti kérésnek nem tesz eleget, a Bizottság – a nyilvános konzultációk esetében következetesen alkalmazott eljárásával összhangban – a szervezet hozzászólását az egyéni hozzászólások között teszi közzé (Konzultációs minimumkövetelmények,COM (2002) 704és a Bizottság közleménye az európai átláthatósági kezdeményezésről szóló zöld könyvet követő intézkedésekről,COM (2007) 127, 2007. március 21.). Ha az Ön szervezete még nem szerepel az átláthatósági nyilvántartásban,ide kattintva regisztrálhat.

A Bizottság a beérkezett válaszokat az interneten közzéteszi. Kérjük, olvassa el a csatolt egyedi adatvédelmi nyilatkozatot, amelyben tájékoztatjuk arról, hogyan kezeljük személyes adatait és válaszait.

Csak az online beküldött kérdőíveken szereplő válaszokat fogjuk figyelembe venni és feltüntetni az összefoglaló jelentésben. A válaszadók az online kérdőív kitöltésekor állásfoglalást megfogalmazó vagy egyéb dokumentumot is feltölthetnek. A feltöltött dokumentumot a válaszokkal együtt közzé fogjuk tenni.

A kérdőív megtekintése

A konzultációs kérdőív az EU Survey honlapon érhető el.

Referenciaanyagok és a témához kapcsolódó egyéb konzultációk
Elérhetőségek

E-mail-cím: CLIMA-IF-CONSULTATION@ec.europa.eu

Éghajlatpolitikai Főigazgatóság
C Igazgatóság (Éghajlatstratégia, éghajlat-politikai irányítás és a kibocsátás-kereskedelmi rendszeren kívüli ágazatok kibocsátása)
C3. egység: Földhasználat és innovációfinanszírozás
Európai Bizottság
B-1049 Brüsszel
Belgium
A hozzászólások megtekintése
A konzultáció eredménye és a további lépések

A konzultációról készült jelentést a nyilvános konzultáció után követő két hónapon belül közzé fogjuk tenni.

A konzultációs jelentés adalékként fog szolgálni a hatásvizsgálat és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusra vonatkozó, 2018 végéig benyújtandó javaslat elkészítéséhez is.

A személyes adatok védelmeEgyedi adatvédelmi nyilatkozat

Részvétel a konzultációban

A konzultációs időszak lezárult Köszönjük, hogy részt vesz felmérésünkben!