Skip to main content
Logotip Europske komisije
Climate Action
SavjetovanjeZatvoreni

Javno savjetovanje o osnivanju Fonda za inovacije

Pojedinosti

Status
Zatvoreni
Datum otvaranja
Rok

Ciljna publika

Please find information in Target group(s) section.

Zašto provodimo savjetovanje?

Naslov

Javno savjetovanje o osnivanju Fonda za inovacije

Područje politike

Klimatska politika

Ciljne skupine

U ovom savjetovanju mogu sudjelovati svi građani i sve organizacije. Posebno se traže odgovori sljedećih dionika:

  • dionika na koje izravno utječe Uredba Komisije i koji su vrlo zainteresirani (koji će najvjerojatnije imati koristi od financiranja): industrija, posebno industrije čelika, željeza, aluminija, bakra, rafiniranja nafte, kemijske industrije, bioindustrije, industrije celuloze i papira, cementa, vapna, stakla i keramike, proizvodnje i skladištenja energije iz obnovljivih izvora te industrija / elektrana u kojima se primjenjuju tehnologije za hvatanje i pohranjivanje ugljika te se on upotrebljava na način siguran za okoliš;
  • dionika na koje neizravno utječe Uredba Komisije i koji su vrlo zainteresirani (koji vjerojatno neće imati koristi od financiranja, ali su izrazili interes za inicijativu): nacionalnih sektorskih udruženja / sektorskih udruženja EU-a, nevladinih udruga za zaštitu okoliša, nacionalnih/regionalnih tijela i institucija EU-a; Europske investicijske banke / nacionalnih financijskih institucija / financijskih institucija EU-a; država članica;
  • građana.
Trajanje savjetovanja

15. 1. 2017. – 10. 4. 2018.

Cilj savjetovanja
  • Pružiti široj javnosti i dionicima mogućnost da izraze svoje mišljenje o elementima koji su relevantni za osnivanje Fonda za inovacije;
  • Prikupiti doprinose (podatke i činjenice, mišljenja stručnjaka) industrije, akademske zajednice i drugih zainteresiranih dionika o posebnim elementima, kao što su ključni inovacijski izazovi, očekivanja i potrebe potencijalnih korisnika za financiranjem, koje je potrebno uzeti u obzir pri osmišljavanju Fonda za inovacije;
  • Osigurati zastupljenost svih zainteresiranih dionika i dionika na koje to utječe;
Kako predati svoje odgovore

Radi transparentnosti Komisija poziva organizacije koje žele izraziti svoje mišljenje u okviru javnog savjetovanja da upisom u registar transparentnosti i prihvaćanjem njegova kodeksa ponašanja pruže Komisiji i široj javnosti informacije o tome koga i što zastupaju. Ako organizacija odluči da neće pružiti te informacije, Komisija će njezine odgovore u skladu sa svojom politikom smatrati odgovorima pojedinca. (Standardi za savjetovanja, vidjeti COM(2002) 704, i Komunikacija Komisije o nastavku Europske inicijative za transparentnost, vidjeti COM(2007) 127 od 21. 3. 2007.). Ako vaša organizacija nije upisana u registar, možete je upisati sada.

Zaprimljeni odgovori objavit će se na internetu. Za sve informacije o postupanju s vašim osobnim podacima i odgovorima pročitajte posebnu izjavu o zaštiti osobnih podataka priloženu ovom javnom savjetovanju.

Samo će se odgovori zaprimljeni putem internetskog upitnika uzeti u obzir i uvrstiti u sažeto izvješće. Ispitanici će u okviru internetskog upitnika moći učitati dokument, npr. dokument o stajalištu. Taj će se dokument objaviti zajedno s odgovorom.

Prikaz upitnika

Upitnik je dostupan na platformi EU Survey.

Referentni dokumenti i ostala povezana savjetovanja
Podaci za kontakt

E-pošta: CLIMA-IF-CONSULTATION@ec.europa.eu

Glavna uprava za klimatsku politiku
Uprava C (Klimatska strategija, upravljanje i emisije iz netrgovinskih sektora)
Odjel C3: Uporaba zemljišta i financiranje inovacija
Europska komisija
B-1049 Bruxelles
Belgija
Prikaz odgovora
Rezultati savjetovanja i sljedeći koraci

Izvješće o savjetovanju bit će objavljeno u roku od dva mjeseca nakon datuma završetka javnog savjetovanja.

Izvješće o javnom savjetovanju uzet će se u obzir i u povezanoj procjeni učinka te u prijedlogu delegiranog akta, čije se predlaganje planira do kraja 2018.

Zaštita osobnih podatakaPosebna izjava o zaštiti osobnih podataka

Sudjelujte u savjetovanju

Isteklo je razdoblje za sudjelovanje u ovom savjetovanju. Hvala vam na doprinosu.