Skip to main content
Climate Action

Ilgtspējīgi oglekļa aprites cikli

carbon_removals_3

Lai sasniegtu klimatneitralitāti, mēs veicam pasākumus, lai ierobežotu CO2 uzkrāšanos Zemes atmosfērā.